Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Absolwent

Od czerwca 2016 obowiązuje nowy formularz dla absolwentów dostępny w USOSweb. studenci kończący studia powinni go wypełnić w systemie, a następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu w swojej jednostce dydaktycznej.

Zasady funkcjonowania nowego formularza reguluje Rozporządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 lutego 2015 w sprawie realizacji projektu badawczego "Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego" (rozporządzenie w wersji PDF dostępne jest tutaj).

Formularz dla absolwentów

Od 2016 roku formularz dla absolwentów dostępny jest w systemie USOSweb. Należy go wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu w swojej jednostce dydaktycznej.

Link do formularza znajduje się tutaj.

Zmiana danych

Aby utrzymać z Tobą kontakt, potrzebujemy Twoich aktualnych danych. Jeśli podany przez Ciebie w formularzu adres mailowy lub numer telefonu nie są już aktualne, poinformuj nas o tym.

Wyrażoną w formularzu zgodę na kontakt lub jej brak można w dowolnym momencie zmienić. Wystarczy wysłać krótkie oświadczenie do odpowiedniej jednostki zajmującej się daną kwestią:

  • Monitorowanie Losów Absolwentów UJ z wyłączeniem Collegium Medicum - Biuro Karier MLA: jakosc@uj.edu.pl,
  • oferta szkoleń i warsztatów dla UJ z wyłączeniem Collegium Medicum - Sekcja Karier: kariery@uj.edu.pl,
  • Monitorowanie Losów Absolwentów Collegium Medicum, oferta szkoleń i warsztatów dla UJ CM - Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM: absolwenci.ujcm@uj.edu.pl.

W przypadku zmiany danych kontaktowych podanych w formularzu, uprzejmie prosimy o kontakt z odpowiednią jednostką w celu ich aktualizacji.

Badanie losów absolwentów

Na UJ prowadzone są badania losów zawodowych absolwentów - osobno dla Uniwersytetu i Collegium Medicum. Od 2016 roku MNiSW prowadzi są także badania dotyczące absolwentów uczelni w całej Polsce.

Szczegółowe informacje na temat badań dostępne są tutaj.

Program Alumni UJ

Zachęcamy do udziału w programie Alumni UJ - jest to platforma dla absolwentów Uniwersytetu, gdzie dostępne są informacje o atrakcyjnych szkoleniach, oferty pracy, materiały edukacyjne i wiele innych informacji dedykowanych naszym byłym studentom.

Portal Alumni UJ dostępny jest tutaj.

Zobacz również

Sekcja Karier UJ

Raporty z badań ewaluacyjnych

Badanie losów zawodowych absolwentów CM UJ