Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Ruszył Barometr Satysfakcji Studenckiej 2016

Uruchomiliśmy kolejną edycję Barometru Satysfakcji Studenckiej - badania, dzięki któremu możemy lepiej diagnozować problemy związane z pozadydaktycznymi aspektami studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studenci - w tym również doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych - mają szansę wskazać na rozmaite kwestie, które ich zdaniem warto rozwijać lub zmienić. Aby wziąć udział w badaniu, wystarczy wypełnić krótką, anonimową ankietę internetową i przedstawić w niej swoją opinię na temat Uczelni.

BSS potrwa od 27 kwietnia do 25 maja 2016, a formularze ankiet dostępne są w systemie USOSweb w zakładce "Moje studia" > "Ankiety" (tutaj). Raport z badania zostanie opracowany przez Sekcję Analiz Jakości Kształcenia UJ we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Formuła Barometru jest też stale konsultowana z Samorządem Studentów UJ.

Data opublikowania: 27.04.2016
Osoba publikująca: Mateusz Zimnoch