Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Aktualności

Ruszyło Monitorowanie Aktywności i Kompetencji Studentów

16.05.2013
Ruszyła kolejna edycja Monitorowania Aktywności i Kompetencji Studentów UJ - tym razem wersja na zakończenie studiów. To już druga edycja tej wersji projektu.
więcej o Ruszyło Monitorowanie Aktywności i Kompetencji Studentów

Wyniki OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH dostępne na PEGAZIE

11.04.2013
Na indywidualnych kontach pracowników na platformie zdalnego nauczania Pegaz zostały udostępnione wyniki oceny zajęć dydaktycznych za semestr zimowy 2012/13.
więcej o Wyniki OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH dostępne na PEGAZIE

Czy STUDENCI SĄ ZADOWOLENI ze studiowania na UJ? - Biuletyn USDJK UJ nr 2(3) 2013

05.04.2013
Wiosną ubiegłego roku zostało zrealizowane badanie ankietowe Barometr Satysfakcji Studenckiej w ramach działania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ. W badaniu tym ocenie poddawany jest szereg czynników, które mogą wpływać na odczuwane zadowolenie ze studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim.
więcej o Czy STUDENCI SĄ ZADOWOLENI ze studiowania na UJ? - Biuletyn USDJK UJ nr 2(3) 2013

Pismo okólne ws. zasad przetwarzania i udostępniania wyników oceny ankietowej

04.04.2013
Opublikowano zasady przetwarzania i udostępniania wyników ankietowej oceny osób prowadzących zajęcia dydaktyczne i pracowników administracyjnych obsługujących studentów. Wyniki te są danymi osobowymi w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i jako takie są objęte zarządzeniem nr 14 Rektora UJ z 10 lutego 2006 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim.
więcej o Pismo okólne ws. zasad przetwarzania i udostępniania wyników oceny ankietowej

Nowy regulamin oceny zajęć dydaktycznych

15.03.2013
Wprowadzono nowy regulamin ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych, uwzględniający zmiany takie jak: uwzględnienie "oceny ciągłej", podział skróconej ankiety na moduły, regulacja sposobu przekazywania wyników akcji, nowy algorytm obliczania wyników, podział kategorii ocen na opisowe i porównawcze.
więcej o Nowy regulamin oceny zajęć dydaktycznych