Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Aktualności

Lista kierunków wskazanych do oceny programowej w roku 2020/2021

Lista kierunków wskazanych do oceny programowej w roku 2020/2021

15.09.2020
W roku 2020/2021 ocenie programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostaną poddane następujące programy studiów realizowanych na Uniwersytecie: Jagiellońskim.
więcej o Lista kierunków wskazanych do oceny programowej w roku 2020/2021
Ocena zajęć w trybie zdalnego nauczania

Ocena zajęć w trybie zdalnego nauczania

04.06.2020
Wszyscy studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość oceny zajęć dydaktycznych, w których brali udział w każdym semestrze. Dla kursów całorocznych i realizowanych w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 wprowadzono dodatkowe pytania obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem konkretnych zajęć w trybie zdalnym. Zgromadzone wyniki, z tej części pytań, zostaną włączone do kompleksowej analizy przebiegu zdalnego nauczania.
więcej o Ocena zajęć w trybie zdalnego nauczania
Barometr Satysfakcji Studenckiej 2020 z modułem oceny zdalnego nauczania

Barometr Satysfakcji Studenckiej 2020 z modułem oceny zdalnego nauczania

04.06.2020
W tegorocznym Barometrze Satysfakcji Studenckiej dodano pulę pytań dotyczących oceny i opinii na temat wdrożenia i realizacji zdalnego nauczania w poszczególnych jednostkach. Wyniki tej części badania zostaną włączone do kompleksowej analizy przebiegu zajęć zdalnych.
więcej o Barometr Satysfakcji Studenckiej 2020 z modułem oceny zdalnego nauczania
Zdalne nauczanie z perspektywy nauczycieli akademickich

Zdalne nauczanie z perspektywy nauczycieli akademickich

04.06.2020
W ramach kompleksowej analizy przebiegu procesu wdrożenia i realizacji zdalnego nauczania prowadzone jest Badanie Nauczycieli Akademickich pod kątem uzyskania informacji, ocen i sugestii dotyczących szeregu aspektów związanych z kształceniem na odległość.
więcej o Zdalne nauczanie z perspektywy nauczycieli akademickich
Ewaluacja zdalnego nauczania

Ewaluacja zdalnego nauczania

01.06.2020
Mając na uwadze troskę o jakość kształcenia i potrzebę jej monitorowania oraz mając na względzie Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość badania realizowane przez Biuro Doskonalenia Kompetencji w roku akademickim 2019/2020 będą poszerzone o zagadnienia związane z wdrożeniem i realizacją zajęć w trybie zdalnym.
więcej o Ewaluacja zdalnego nauczania