Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania i ankiety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie nauczycieli akademickich

Jaki jest nasz cel?

Badanie ma na celu zebranie informacji na temat wdrożenia i realizacji zdalnego nauczania na uczelni realizowanego w latach 2019/2020 i 2020/2021. Zebrane dane pozwalają między innymi na zdiagnozowanie problemów oraz potrzeb związanych z reorganizacją kształcenia w okresie ograniczonego funkcjonowania uczelni i przygotowanie odpowiedniego systemu wsparcia, w tym szkoleń dla osób prowadzących zajęcia.

Jak to robimy?

Badanie realizowane jest jednokrotnie w roku akademickim, na przełomie maja i czerwca, i odbywa się za pośrednictwem ankiety elektronicznej (w systemie LimeSurvey). Zawarte w kwestionariuszu pytania dotyczą: wdrożenia i organizacji zajęć w formie zdalnej, przebiegu kształcenia, oceny wykorzystywanych narzędzi oraz systemu wsparcia, w tym zapotrzebowania na określone szkolenia. Nauczyciele mogą również przekazać swoje uwagi i sugestie dotyczące realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość. W akcji mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które prowadziły zajęcia dydaktyczne w danym cyklu akademickim, dotyczy to zarówno etatowych pracowników, jak i doktorantów oraz osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron