Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Breadcrumb Breadcrumb

I zebranie Wydziałowych administratorów JSA

I zebranie Wydziałowych administratorów JSA

W dniu 9 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie Wydziałowych administratorów JSA.

Podczas spotkania pełnomocniczka Rektora UJ ds. wprowadzania systemu antyplagiatowego przedstawiła Jednolity System Antyplagiatowy, wskazanym przez dziekanów, przedstawicielom wydziałowym. Omówiono zakres obowiązków powołanych oraz plan działania. 

 

 

Do zadań Wydziałowych administratorów JSA będzie należało:

- wsparcie techniczne obsługi JSA na wydziale;
- prowadzenie konsultacji dla pracowników wydziału;
- monitorowanie i analizowanie wyników raportów JSA studentów danego wydziału;
- przygotowanie rekomendacji ustawień systemu, uwzględniających specyfikę danej dyscypliny (październik-grudzień 2019);
- przygotowanie rekomendacji dla zapisów regulujących kwestie procesu dyplomowania w jednostkach;
- podejmowanie inicjatyw o charakterze informacyjnym adresowanych do studentów, doktorantów i pracowników jednostki;
- wsparcie komisji dyscyplinarnych w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających, dotyczących prac przedkładanych przez studentów danej jednostki;
- współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. wprowadzania systemu antyplagiatowego i Wydziałowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia.

 

Skład zespołu:

Wydział Biologii - mgr Joanna Barańska
Wydział Chemii - dr hab. Marcin Makowski
Wydział Historyczny - mgr Piotr Godlewski
Wydział Filologiczny- Łukasz Bieńkowski
Wydział Filozoficzny - mgr inż. Sabina Hałucha
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - mgr Krzysztof Magda
Wydział Matematyki i Informatyki - dr Przemysław Spurek
Wydział Prawa i Administracji - mgr Edyta Węc
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - mgr Sylwia Fiałkiewicz

Dane kontaktowe wydziałowych administratorów znajdują się na stronie.