Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Breadcrumb Breadcrumb

Zarządzenie dot. archiwizacji prac dyplomowych

Zarządzenie dot. archiwizacji prac dyplomowych

W życie wchodzi zarządzenie regulujące kwestie weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Jakie zmiany wprowadza nowe zarządzenie regulujące procedurę składania pisemnych prac dyplomowych?

Treść zarządzenia:

Zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 27 lutego 2019 roku W sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku W sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Dla promotorów:

Wszystkie pisemne prace dyplomowe wprowadzone przez studenta do Archiwum Prac (AP) podlegają automatycznej weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Promotor otrzymuje drogą mailową powiadomienie o zakończeniu weryfikacji pracy. Wówczas należy zaakceptować raport ogólny w AP, pobrać go, podpisać i dostarczyć do sekretariatu organizującego egzamin dyplomowy. Po akceptacji raportu, należy zaakceptować pracę i skierować ją do recenzji.

W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, promotor nie zatwierdza pracy oraz informuje o zaistniałej sytuacji dziekana. 

Instrukcja AP dla promotorów

Dla recenzentów:

Instrukcja AP dla recenzentów

Dla studentów:

Najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego ale nie później niż do 1 września, student/-ka, po ustaleniu tytułu pracy dyplomowej w porozumieniu z promotorem przekazuje do sekretariatu podstawowe dane pracy, które wprowadzane są do systemu USOS przez pracowników sekretariatów/dziekanatów. Po udostępnieniu formularza, studenci uzupełniają w AP pozostałe dane pracy, np. słowa kluczowe, streszenia oraz wprowadzają plik z pracą. Zgodnie z § 18 Regulaminu studiów, student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez promotora najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku. Do sekretariatu/dziekanatu należy dostarczyć oświadczenie w sprawie praw autorskich przed egzaminem dyplomowym.

Plik z treścią pracy, wprowadzany do AP, musi mieć postać scalonego pliku PDF a jego rozmiar nie może przekraczać 15MB. Załączniki do pracy należy przesłać w osobnym pliku ZIP a ich rozmiar nie może przekraczać 200MB.

Instrukcja AP dla studentów

Dla pracowników sekretariatów/dziekanatów: