Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Breadcrumb Breadcrumb

Nabór wniosków do sfinansowania w ramach Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki

Nabór wniosków do sfinansowania w ramach Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki

Celem Funduszu jest wspieranie wdrażania i rozwoju nowatorskich projektów dydaktycznych realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim poprzez umożliwienie rozliczenia części kosztów realizacji projektu ze środków Funduszu.

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi.

W ramach Funduszu można starać się o dofinansowanie projektów dydaktycznych w zakresie:

  • zakupu aparatury (wraz z oprogramowaniem) i narzędzi wspomagających proces dydaktyczny (m.in. na potrzeby wyposażenia sal wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoriów i pracowni terenowych);
  • przygotowania, wydania i opublikowania w wersji elektronicznej podręczników akademickich oraz innych publikacji służących rozwojowi dydaktyki i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie;
  • przygotowania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  • wsparcia czynnego udziału nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych w krajowych lub międzynarodowych szkoleniach lub konferencjach służących doskonaleniu procesu dydaktycznego i podnoszeniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Termin składania wniosków upływa z dniem 14 października br.

Regulamin Funduszu oraz formularz wniosku znajdują się na stronie: link

 

Zachęcamy do składania wniosków.

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Centrum Wsparcia Dydaktyki