Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Breadcrumb Breadcrumb

Badanie Nauczycieli Akademickich 2021

Badanie Nauczycieli Akademickich 2021

Zapraszamy nauczycieli akademickich do udziału w kolejnej edycji badania na temat zdalnego nauczania.

 

6 maja uruchomione, po raz drugi, zostało Badanie Nauczycieli Akademickich - zdalne nauczanie. Celem badania jest ponowne zebranie opinii i ocen dotyczących organizacji procesu kształcenia podczas ograniczonego funkcjonowania uczelni.

Ankieta skierowana została do wszystkich nauczycieli akademickich, w tym doktorantów, którzy prowadzili i prowadzą zajęcia w bieżącym roku akademickim.
W badaniu zadane są pytania dotyczące, między innymi: nakładu pracy, wykorzystania narzędzi zdalnego nauczania, realizacji efektów uczenia się, form komunikacji ze studentami, wad i zalet zdalnego nauczania, itp.

Zaproszenie do badania zostało przesłane w wiadomości mailowej, zawierającej indywidualny link do ankiety. Badanie ma charakter anonimowy a wyniki zbiorcze zostaną zaprezentowane w raporcie dostępnym dla całej społeczności uniwersyteckiej. Wyniki z badań służą władzom uczelni do wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie organizacji procesu dydaktycznego.

Raport z ubiegłorocznego badania dostępny jest na stronie: link

Zapraszamy do udziału w badaniu.

Recommended
Raporty z badań monitorowania jakości kształcenia 2021/2022

Raporty z badań monitorowania jakości kształcenia 2021/2022

Ocena Zajęć Dydaktycznych 2020/2021, semestr II

Ocena Zajęć Dydaktycznych 2020/2021, semestr II