Skip to main content

Evaluation Services

Web Content Display Web Content Display

V Europejskie Forum Antyplagiatowe

V Europejskie Forum Antyplagiatowe

25 października 2018 r. odbyła się V edycja konferencji Europejskie Forum Antyplagiatowe organizowana przez Europejskie Forum Prawa i Edukacji.

 

Program konferencji obejmował:

Otwarcie przez prezesa - Dominika Bralczyka, Prezesa Zarządu Europejskiego Forum Prawa i Edukacji

Wystąpienie inauguracyjne - Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji

oraz wystąpienia:

Przedstawienie założeń MNiSW dotyczących prowadzonej polityki antyplagiatowej, dr Andrzej Kurkiewicz 

Stanowisko RGNiSW w sprawie wprowadzenia Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jakość pracy dyplomowej równoważna jakości kształcenia?, Prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Przedstawienie aktualnego stanu prac nad Jednolitym Systemem Antyplagiatowym i jego integracją z ORPPD, Dr Marek Kozłowski, Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego

Etyka w pracy młodego naukowca - oczekiwania, a rzeczywistość, Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Stanowisko studentów związane z weryfikacją antyplagiatową prac dyplomowych, Paweł Kur, Rzecznik Praw Studentów

 

Więcej szczegółów na stronie: http://efpe.org.pl/konferencje/konferencja-efa-2018/