Skip to main content

Evaluation Services

Web Content Display Web Content Display

Systemy antyplagiatowe dostępne dla pracowników UJ

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oprócz Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) mogą pomocniczo korzystać z Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA). 

 

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)

Jednolity System Antyplagiatowy, przygotowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji na zlecenie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, jest systemem obowiązkowo wykorzystywanym podczas weryfikacji oryginalności pisemnych prac dyplomowych przygotowywanych w polskich uczelniach. System wykorzystuje zasoby Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, bazę aktów prawnych oraz zbiory polskiego Internetu poprzez wyszukiwarkę NEKST. Podczas analizy wykonywana jest analiza statystyczna, stylometryczna i semantyczna badanych tekstów. 

Jednolity System Antyplagiatowy na Uniwersytecie Jagiellońskim zintegrowany jest z Archiwum Prac. 

Czas sprawdzania prac: od kilku minut do 24 godzin.  

Pomocne adresy:

Dane do pierwszego logowania: zgłoszenie na adres: a.kowalska@uj.edu.pl
Logowanie do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego: https://jsa.opi.org.pl/
Filmy instruktażowe obsługi JSA: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/filmy/
Baza wiedzy JSA: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-skroty/
Kurs e-learningowy JSA: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/e-kurs/

 

Otwarty System Antyplagiatowy (OSA)

Otwarty System Antyplagiatowy został przygotowany przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji przy współpracy z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.  

Otwarty System Antyplagiatowy na Uniwersytecie Jagiellońskim również zintegrowany jest z Archiwum Prac. 

Zachęcamy do korzystania z systemu podczas weryfikacji prac zaliczeniowych i egzaminacjnych. 

OSA jest dostępna odpłatnie dla studentów i osób zainteresowanych. Szczegółowe informacje na temat usługi dostępne są na stronie: https://portal.osaweb.pl


Informacje o systemie: http://osaweb.pl/
Logowanie do systemu dla pracowników UJ: https://www.osa.uj.edu.pl/ (danymi do punktu logowania UJ)

Inne systemy antyplagiatowe na Uniwersytecie Jagiellońskim

Antyplagiat firmy Plagiat.pl


Komercyjny system antyplagiatowy wykorzystujący do weryfikacji prac zasoby Internetu, bazę prac dyplomowych przekazanych do Plagiat.pl, bazę aktów prawnych oraz bazę RefBooks.

System dostępny na Wydziałach: Filozoficznym, Nauk o Zdrowiu, Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Informacje o systemie: https://plagiat.pl

 

Urkund

Jednen z czołowych, komercyjnych systemów antyplagiatowych, funkcjonujący od roku 2000 na rynku europejskim. Wykorzystywany w szkołach, uczelniach i firmach. 

Informacje o systemie: https://www.urkund.com

W celu sprawdzenia pracy, artykułu w systemie Urkund proszę przesłać materiał na adres: a.kowalska@uj.edu.pl