Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania i ankiety

Monitorowanie losów absolwentów

Jaki jest nasz cel?

Chcemy poznać losy zawodowe naszych absolwentów, by lepiej dostosowywać programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb na rynku pracy.

Dzięki badaniu możemy gromadzić informacje na temat ścieżki kariery absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i udostępniać je władzom uczelni oraz kierownikom jednostek.

Jak to robimy?

Badania losów absolwentów realizowane są na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2006 roku. Pierwotnie koordynowane były przez Biuro Karier (obecnie Sekcja Karier), natomiast od roku 2013 prowadzi je Sekcja Jakości Kształcenia (dawniej Sekcja Analiz Jakości Kształcenia) pod nazwą „Monitorowanie Losów Absolwentów".

W badaniu każdego rocznika przyjęto metodę panelową, która pozwala uchwycić dynamikę zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów. Te same osoby z danego rocznika (czyli członkowie określonej populacji badawczej) mają być ankietowane dwukrotnie: po sześciu miesiącach od daty egzaminu magisterskiego/licencjackiego oraz ponownie, po upływie kilku lat.

Każdy absolwent UJ może wziąć udział w badaniu. Ankiety wysyłamy do wszystkich, którzy wyrazili zgodę na kontakt z nami po zakończeniu studiów poprzez wypełnienie formularza dla absolwentów. Czasami potrzebny jest także kontakt telefoniczny - wtedy używamy specjalnej linii do kontaktu z absolwentami pod numerem: (12) 663 39 33.

Monitorowanie Losów Absolwentów realizowane jest jako ilościowe badanie sondażowe przeprowadzane za pośrednictwem Internetu (CAWI), w którym indywidualny link do ankiety wypełnianej samodzielnie przez absolwenta jest wysyłany w oparciu o wcześniej przygotowaną listę adresów e-mailowych.

Szczegóły ankiety do badania Monitorowanie Losów Absolwentów

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w maju 2016 program monitorowania ekonomicznych losów absolwentów bazujących na danych administracyjnych ZUS i POL-on. Daje on podstawową wiedzę na temat sytuacji zawodowej osób, które ukończyły różne uczelnie w Polsce, co pozwala na ich porównanie z absolwentami UJ.

Baza dostępna jest pod adresem: absolwenci.nauka.gov.pl

Uwaga: w przypadku porównywania sytuacji absolwentów różnych uczelni, zalecamy analizę danych na poziomie konkretnego kierunku studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron