Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody

Wyróżnienia za pracę na rzecz jakości kształcenia

Na podstawie nominacji Dziekanów przyznaje się wyróżnienia pracownikom wykazującym się zaangażowaniem w realizację zadań służących doskonaleniu jakości kształcenia w jednostkach. Poniżej znajduje się lista osób, którym przyznano wyróżnienia.  

dr Aleksandra Arkusz (Wydział Historyczny)

dr Piotr Bajor (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

mgr Izabela Bakota (Jagiellońskie Centrum Językowe)

dr Jerzy Baradziej (Wydział Historyczny)

mgr Urszula Bidzińska (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Antoni Bobrowski (Wydział Filologiczny)

prof. dr hab. Magdalena Chadzińska (Wydział Biologii)

prof. dr hab. Lucjan Chmielarz (Wydział Chemii)

dr Anna Chudzik (Wydział Polonistyki)

mgr Anna Czeluśniak (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr hab. Rafał Czyż (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr hab. Małgorzata Duda, prof. UJ (Wydział Biologii)

mgr Agnieszka Dudek (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Małgorzata Dutka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Martyna Elas, prof. UJ (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Beata Filipecka (Jagiellońskie Centrum Językowe)

dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ (Wydział Geografii i Geologii)

prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (Wydział Biologii)

dr hab. Leszek Hadasz (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr Grzegorz Herman (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Beata Jałocha (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Piotr Kalita (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Tomasz Kapela (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr hab. Jakub Kenig , prof. UJ (Wydział Lekarski)

dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka (Wydział Farmaceutyczny)

dr hab. Paweł Kozyra (Wydział Chemii)

dr hab. Krzysztof Koźbiał (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ (Wydział Biologii)

dr Małgorzata Krzeczkowska (Wydział Chemii)

prof. dr hab. Ryszard Laskowski (Wydział Biologii)

mgr Maciej Lubaś (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

dr Mikołaj Małecki (Wydział Prawa i Administracji)

dr Dorota Matuszyk (Wydział Nauk o Zdrowiu)

mgr Marcin Mich (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Krzysztof Misztal (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Rafał Młyński (Wydział Polonistyki)

prof. dr hab. Maria Niklińska (Wydział Biologii)

dr Lucyna Paul (Wydział Biologii)

dr hab. Dorota Pauluk, prof. UJ (Wydział Filozoficzny)

dr Lucyna Płaszewska-Żywko (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Barbara Podolak (Wydział Filologiczny)

dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna (Wydział Biologii)

dr Andrzej Sitarz (Wydział Historyczny)

dr Janusz Siwek (Wydział Geografii i Geologii)

dr hab. Alina Stachurska-Swakoń (Wydział Biologii)

mgr Mariusz Stańczuk (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

dr hab. Mateusz Stępień (Wydział Prawa i Administracji)

dr Lucyna Ścisło (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Grzegorz Tylko , prof. UJ (Wydział Biologii)

dr hab. Michał Węgrzyn (Wydział Biologii)

dr Aleksandra Wrońska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

 

Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii (2)

Wydział Farmaceutyczny (1)

Wydział Filozoficzny (2)

Wydział Geografii i Geologii (1)

Wydział Lekarski (2)

Wydział Matematyki i Informatyki (1)

Wydział Nauk o Zdrowiu (1)

Wydział Prawa i Administracji (1)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (2)

Jagiellońskie Centrum Językowe (1)

 

dr Aleksandra Arkusz (Wydział Historyczny)

dr Krystian Barzykowski (Wydział Filozoficzny)

mgr Adam Behan (Wydział Prawa i Administracji)

dr Paweł Bernard (Wydział Chemii)

dr Beata Bober (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Grzegorz Bryda (Wydział Filozoficzny)

dr Grzegorz Cebula (Wydział Lekarski)

dr Jakub Czernik (Wydział Polonistyki)

dr Lech Duraj (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Małgorzata Dutka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Mirosława Dzikowska (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ (Wydział Biologii)

dr hab. Grzegorz Góralski, prof. UJ (Wydział Biologii)

dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr hab. Izabela Herman-Sucharska, prof. UJ (Wydział Nauk o Zdrowiu)

mgr Renata Jawniak (Jagiellońskie Centrum Językowe)

dr Jakub Kochan (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Paweł Kozyra (Wydział Chemii)

dr hab. Krzysztof Koźbiał (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Małgorzata Krzeczkowska (Wydział Chemii)

dr Anna Lewandowska (Wydział Geografii i Geologii)

dr Justyna Liro (Wydział Geografii i Geologii)

dr Agnieszka Małek (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Agnieszka Nobis (Wydział Biologii)

dr Ewa Nowak (Wydział Polonistyki)

dr Joanna Orewczyk (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr hab. Anna Pecio, prof. UJ (Wydział Biologii)

dr hab. Anna Pelczar-Barwacz (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Kazimiera Płoch (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Edyta Podmokła (Wydział Biologii)

dr Barbara Podolak (Wydział Filologiczny)

dr Iryna Prykarpatska (Centrum Językowe Collegium Medicum)

dr Andrzej Sitarz (Wydział Historyczny)

dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ (Wydział Farmaceutyczny)

dr Paweł Ścigaj (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Grażyna Ślusarczyk, prof. UJ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

mgr Jolanta Śniechowska (Jagiellońskie Centrum Językowe)

dr Marta Tutko (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Wacław Tworzydło, prof. UJ (Wydział Biologii)

dr Mateusz Wawro (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Michał Woźniakiewicz, prof. UJ (Wydział Chemii)

dr Marcin Zawrotniak (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

 

Wydziału Farmaceutycznego (1)

Wydziału Filozoficznego (1)

Wydziału Historycznego (1)

Wydziału Lekarskiego (1)

Wydziału Nauk o Zdrowiu (1)

Wydziału Prawa i Administracji (1)

Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1) 

Jagiellońskiego Centrum Językowego (2)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (2)

 

dr Aleksandra Arkusz (Wydział Historyczny)  

dr Magdalena Bartkowiak-Lerch (Wydział Filologiczny)

dr hab. Joanna Bonior, prof. UJ (Wydział Nauk o Zdrowiu)  

dr Jakub Czernik (Wydział Polonistyki)  

dr Lech Duraj (Wydział Matematyki i Informatyki)  

dr Małgorzata Dutka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Krzysztof Dzierżęga (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)  

mgr Barbara Gąsior (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ)

prof. dr hab. Alicja Józkowicz (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Agnieszka Kania (Wydział Polonistyki)  

dr Monika Kawczyńska (Wydział Prawa i Administracji)  

dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka (Wydział Farmaceutyczny)

dr inż. Paweł Knihnicki (Wydział Chemii)  

prof. dr hab. Maria Kózka (Wydział Nauk o Zdrowiu)  

dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ (Wydział Biologii)

dr Małgorzata Krzeczkowska (Wydział Chemii)

prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala (Wydział Lekarski)  

dr Martha Łącka (Wydział Matematyki i Informatyki)  

dr hab. Tomasz Majkowski (Wydział Polonistyki)  

dr Anna Michalik (Wydział Biologii)

mgr Artur Michałek (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)  

mgr Patrycja Młynarz (Wydział Nauk o Zdrowiu)  

Adam Mucha (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)  

mgr Dariusz Osoliński  (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ)

dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ (Wydział Geografii i Geologii)  

dr hab. Anna Pelczar-Barwacz (Wydział Matematyki i Informatyki)  

mgr Małgorzata Rokowska (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ)

dr Janusz Ryba (Wydział Filologiczny)

dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca, prof. UJ (Wydział Geografii i Geologii)  

dr hab. Janusz Siwek (Wydział Geografii i Geologii)  

dr Łukasz Sochacki (Wydział Historyczny)  

dr hab. Alina Stachurska-Swakoń (Wydział Biologii)

dr Agnieszka Staszczyk (Wydział Filozoficzny)

dr hab. Katarzyna Szczeklik (Wydział Lekarski)  

dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer (Wydział Filologiczny)

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Anna Wysocka-Bar (Wydział Prawa i Administracji)  

dr Marcin Zawrotniak (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ (1)

Wydział Chemii (1)

Wydział Farmaceutyczny (1)

Wydział Filologiczny (1)

Wydział Filozoficzny (1)

Wydział Historyczny (1)

Wydział Nauk o Zdrowiu (1)

Wydział Prawa i Administracji (1)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (4)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ (1)

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1)