Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Wyróżnienia za znaczące osiągnięcia dydaktyczne

Na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego określono zasady przyznawania dodatku za osiągnięcia dydaktyczne, w tym za znaczace osiągnięcia dydaktyczne. Dodatek zostaje przyznany nauczycielowi akademickiemu w szczególności za:
1) kierowanie projektami edukacyjnymi i udział w realizacji projektów edukacyjnych; 
2) prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie działalności dydaktycznej; 
3) udział w pracach nad doskonaleniem oferty dydaktycznej i jakości kształcenia.

dr Urszula Bęczkowska (Wydział Historyczny)

dr Paweł Borówka (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Dominika Bucko (Wydział Polonistyki)

dr Żywomir Dinew (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Michał Dulak (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Maciej Gawlik (Wydział Farmaceutyczny)

dr hab. Leszek Hadasz (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

mgr Dariusz Igielski (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ)

dr Milena Ingelevič-Citak (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. Renata Jach (Wydział Geografii i Geologii)

dr Magdalena Kołak (Wydział Lekarski)

dr Jakub Kołodziejczyk (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Robert Konieczny, prof. UJ (Wydział Biologii )

mgr Iwona Kordyś (Jagiellońskie Centrum Językowe UJ)

prof. dr hab. Paweł Korecki (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Dariusz Latowski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Iwona Maciejowska, prof. UJ (Wydział Chemii)

dr hab. Iwona Malinowska-Lipień (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (Wydział Geografii i Geologii)

dr hab. Laszlo Nagy (Wydział Filologiczny)

dr Agnieszka Nitszke (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) 

dr hab. Agnieszka Nobis, prof. UJ (Wydział Biologii )

dr hab. Beatrycze Nowicka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Kamilla Noworól (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

mgr Dariusz Osoliński (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ)

dr Agnieszka Pałka-Lasek (Wydział Filologiczny)

prof. dr hab. Elżbieta Pękala (Wydział Farmaceutyczny)

dr Barbara Podolak (Wydział Filologiczny)

dr Aleksandra Powierska (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Agnieszka Staszczyk (Wydział Filozoficzny)

mgr Jolanta Szczepańska (Jagiellońskie Centrum Językowe UJ)

dr hab. Jerzy Szczepański, prof. UJ (Wydział Matematyki i Informatyki)

mgr Agata Sztyber (Wydział Historyczny)

mgr Ewa Szupelak (Jagiellońskie Centrum Językowe UJ)

dr Przemysław Tacik (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

mgr Maria Talaczyńska (Jagiellońskie Centrum Językowe UJ)

dr Marek Tuszewicki (Wydział Historyczny)

mgr Magdalena Włodek-Skowron (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ)

dr hab. Michał Woźniakiewicz (Wydział Chemii)

dr hab. Agnieszka Wypych (Wydział Geografii i Geologii)

mgr Maciej Wzorek (Jagiellońskie Centrum Językowe UJ)

dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ (Wydział Polonistyki)

dr Marcin Zawrotniak (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ: Wydział Biologii (1), Wydział Filologiczny (1), Wydział Filozoficzny (2), Wydział Lekarski (1), Wydział Prawa i Administracji (1), Jagiellońskie Centrum Językowe UJ (5).

dr Anna Apola (Wydział Farmaceutyczny) 

dr hab. Paweł Bernard (Wydział Chemii) 

dr hab. Anna Błasiak (Wydział Biologii) 

dr Grzegorz Bryda (Wydział Filozoficzny) 

dr Jakub Byszewski (Wydział Matematyki i Informatyki) 

dr hab. Monika Dąbrowska (Wydział Farmaceutyczny) 

dr Michał Gabruk (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) 

dr hab. Aleksander Gomola, prof. UJ (Wydział Filologiczny) 

dr hab. Grzegorz Góralski, prof. UJ (Wydział Biologii) 

dr Mateusz Grzęda (Wydział Historyczny) 

mgr Dariusz Igielski (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ) 

dr Agnieszka Kania (Wydział Polonistyki) 

dr Maciej Kania (Wydział Geografii i Geologii) 

dr hab. Inga Kawka, prof. UJ (Wydział Prawa i Administracji) 

dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ (Wydział Lekarski) 

mgr Karolina Koprowska (Wydział Historyczny) 

prof. dr hab. Paweł Korecki (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) 

dr Michał Koza (Wydział Polonistyki) 

dr Małgorzata Krzeczkowska (Wydział Chemii) 

mgr Jacek Limanówka (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ) 

dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ (Wydział Nauk o Zdrowiu) 

dr Dorota Matuszyk (Wydział Nauk o Zdrowiu) 

mgr Andrzej Pezarski (Wydział Matematyki i Informatyki) 

dr Leszek Pieniążek (Wydział Matematyki i Informatyki) 

dr Barbara Podolak (Wydział Filologiczny) 

dr Jakub Pstrąg (Wydział Polonistyki) 

dr Mariya Redkva (Wydział Filologiczny) 

dr Janusz Ryba (Wydział Filologiczny) 

dr inż. Janusz Sasak (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) 

dr Iwona Sikorska (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) 

mgr Maciej Skwirczyński (Wydział Matematyki i Informatyki) 

dr Elżbieta Sochacka-Tatara (Wydział Lekarski) 

mgr Mariusz Stańczuk (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ) 

dr hab. Małgorzata Starek (Wydział Farmaceutyczny) 

dr Agnieszka Staszczyk (Wydział Filozoficzny) 

dr Monika Stawicka, prof. UJ (Jagiellońskie Centrum Językowe) 

dr hab. Malwina Szpitalak, prof. UJ (Wydział Filozoficzny) 

dr Paweł Ścigaj (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) 

dr hab. Lucyna Ścisło (Wydział Nauk o Zdrowiu) 

dr Przemysław Tacik (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) 

mgr Guy Torr (Jagiellońskie Centrum Językowe) 

dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) 

dr Paulina Węgrzyn (Jagiellońskie Centrum Językowe) 

dr Dawid Wnuk (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) 

dr hab. Jacek Zejma, prof. UJ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (1), Wydział Filozoficzny (1), Wydział Geografii i Geologii (1), Wydział Historyczny (1), Wydział Prawa i Administracji (2), Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1).