Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania i ankiety

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Ocena kursu Ars Docendi

Jaki jest nasz cel?

Warsztaty „Ars Docendi" to cieszący się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli akademickich i doktorantów UJ zbiór zajęć, którego celem jest doskonalenie umiejętności dydaktycznych początkujących nauczycieli akademickich UJ. Badanie ma na celu monitorowanie jakości prowadzonych w ramach kursu zajęć, badanie satysfakcji początkujących dydaktyków z kursu, dostarczanie informacji zwrotnej prowadzącym zajęcia, planowanie i zarządzanie wsparciem dla początkujących nauczycieli UJ.

Jak to robimy?

W badaniu uczestniczą wszyscy początkujący dydaktycy UJ, którzy wzięli udział w kursie "Ars Docendi". Ocenie podlegają pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy prowadzili zajęcia w ramach warsztatów. Stosowana jest ankieta papierowa, rozdawana uczestnikom kursu po zakończeniu każdych zajęć oraz całego kursu. Badanie odbywa się dwa razy w roku akademickim, na zakończenie każdej edycji kursu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron