Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania i ankiety

Ocena kursu Ars Docendi

Jaki jest nasz cel?

Warsztaty „Ars Docendi" to cieszący się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli akademickich i doktorantów UJ zbiór zajęć, którego celem jest doskonalenie umiejętności dydaktycznych początkujących nauczycieli akademickich UJ. Badanie ma na celu monitorowanie jakości prowadzonych w ramach kursu zajęć, badanie satysfakcji początkujących dydaktyków z kursu, dostarczanie informacji zwrotnej prowadzącym zajęcia, planowanie i zarządzanie wsparciem dla początkujących nauczycieli UJ.

Celem prowadzonej ewaluacji jest uzyskanie informacji o opiniach uczestników warsztatów dotyczących jakości oferty dydaktycznej warsztatów organizowanych przez Biuro Doskonalenia Kompetencji (BDK). Zgromadzone wyniki służą doskonaleniu bieżącej oferty oraz poszerzaniu jej zakresu zgodnie z oczekiwaniami uczestników. Na podstawie danych z badania Rada na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej „Ars Docendi” (Rada) oraz Biuro Doskonalenia Kompetencji podejmują decyzje o doborze kadry i tematyki kolejnych edycji warsztatów. Prowadzący warsztaty Ars Docendi (AD) otrzymują informację zwrotną z ocenami poszczególnych aspektów ich pracy, pozwalającą na doskonalenie sposobu prowadzenia zajęć.

Jak to robimy?

Każdy warsztat przeprowadzony w danym roku akademickim podlega ewaluacji i każdy uczestnik warsztatów ma możliwość wyrażenia opinii dotyczącej zrealizowanego warsztatu. Kurs podstawowy „Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi” podlega ewaluacji całościowej na podstawie wspólnego kwestionariusza. Kursy modułowe oceniane są jednostkowo, przy pomocy odrębnego kwestionariusza. Ewaluacja każdego kursu odbywa się po zakończeniu jego trwania. Kursy oferowane po raz pierwszy oceniane będą przy pomocy ankiet papierowych, do oceny pozostałych kursów udostępniona jest ankieta elektroniczna.

W roku akademickim 2020/2021 do oceny wszystkich kursów zostały wykorzystane ankiety elektroniczne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron