Przejdź do głównej treści

Badania i ankiety

Ocena pracy administracji

Jaki jest nasz cel?

Wiemy, że rzeczywisty przebieg procesu kształcenia uniwersyteckiego zależny jest od wielu czynników. Dlatego wykraczamy poza kwestie związane bezpośrednio z programami nauczania i staramy się poznać opinię studentów na temat pracy administracji UJ. Dzięki temu łatwiej jest wypracować i promować dobre praktyki dotyczące formalnych aspektów studiowania.

Jak to robimy?

Badanie było realizowane do roku 2016.

W akcji oceny pracy administracji mogli uczestniczyć wszyscy studenci, w tym doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych UJ. Począwszy od 1 marca 2015 roku formularze oceny były dostępne za pośrednictwem USOSweb przez cały rok akademicki. Dzięki temu osoby studiujące na UJ mieli możliwość wyrażenia swojej opinii bezpośrednio po każdym kontakcie z pracownikiem administracji. Zgromadzone wypowiedzi były przekazywane ocenionym jednostkom.

Jaki jest tego efekt?

Uzyskane wyniki przekazywane są zarówno ocenianym osobom, jak i ich kierownikom. Dostarczają one informacji zwrotnej, która pozwala usprawnić realizację procedur koniecznych dla procesu dydaktycznego. Dodatkowo, do roku akademickiego 2013/14 włącznie, wysoko ocenionym pracownikom administracyjnym przyznawane były nagrody JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy (obecnie nagrody te nie są przyznawane).

Listy osób nagrodzonych za wysoką jakość pracy administracyjnej