Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Ocena kursów Ars Docendi 2017/2018, sem. I

Ocena kursów Ars Docendi 2017/2018, sem. I

Zakończyliśmy pracę nad sprawozdaniem z ewaluacji kursów Ars Docendi realizowanych w semestrze zimowym 2017/2018.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach kursów

 

Warsztaty organizowane przez Biuro Doskonalenia Kompetencji mają na celu podniesienie szeregu umiejętności i kompetencji wykorzystywanych w pracy dydaktycznej. Oferta skierowana jest nie tylko dla doktorantów i młodych pracowników ale również pomaga zaktualizować i wzbogacić warsztat doświadczonych wykładowców.

 

Program warsztatów obejmował kurs podstawowy, w ramach którego poruszano kluczowe zagadnienia z metodyki nauczania oraz tematyczne kursy modułowe.

 

W semestrze zimowym 2017/2018 kurs podstawowy obejmował następujące zagadnienia:

 • Komunikacja interpersonalna;
 • Praca grupowa;
 • Uczenie się dorosłych;
 • Motywowanie studentów;
 • Efekty kształcenia, projektowanie kursu;
 • Zdalne nauczanie na UJ – możliwości i projektowanie aktywności;
 • Problem Based Learning;
 • Ocenianie/ewaluacja wiedzy studenta;

Z kolei kursy modułowe skupiały się na szczegółowej analizie następujących obszarów pracy dydaktycznej:

 • Sztuka komunikacji
 • Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring
 • Metody aktywizujące - kierunki przyrodnicze i nauki o życiu
 • Zróżnicowanie studentów i jego skutki dla dydaktyki
 • Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)
 • Teaching in University Science Laboratories. Developing Best Practice
 • Active learning based on project & problem.

 

Z zimowej propozycji Biura Doskonalenia Kompetencji skorzystało 161 nauczycieli akademickich. Kursy przygotowali i prowadzili cenieni i doświadczeni dydaktycy uczelni, w tym między innymi: dr hab. Jerzy Rosiński, dr hab. Justyna Bugaj, dr Iwona Maciejowska.

 

Uczestnicy zajęć szczególnie cenili sobie warsztatowy charakter pracy, praktyczne podejście do tematów i możliwość zapoznania się z różnorodnymi metodami pracy ze studentami. Dodatkowym atutem zajęć jest możliwość dzielenia się doświadczeniem zdobywanym wśród różnych grup studenckich i na różnych kierunkach studiów. Większość uczestników deklaruje, że wykorzysta poznane metody i zdobytą wiedzę w swojej pracy. Swoim kolegom i koleżankom najchętniej zarekomendowano udział w zajęciach poświęconych: motywowaniu studentów, Problem Based Learning i metodom aktywizującym w kształceniu.

 

Oferta warsztatów Ars Docendi na rok 2018/2019 jest dostępna na stronie: http://www.arsdocendi.uj.edu.pl/