Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Ocena zajęć w trybie zdalnego nauczania

Ocena zajęć w trybie zdalnego nauczania

Wszyscy studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość oceny zajęć dydaktycznych, w których brali udział w każdym semestrze. Dla kursów całorocznych i realizowanych w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 wprowadzono dodatkowe pytania obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem konkretnych zajęć w trybie zdalnym. Zgromadzone wyniki, z tej części pytań, zostaną włączone do kompleksowej analizy przebiegu zdalnego nauczania.

Ocena Zajęć Dydaktycznych

Raport frekwencji Oceny Zajęć Dydaktycznych: link

Cel badania:

 • wypełnienie obowiązku wynikającego z zapisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • monitoring wdrożenia i przebiegu zdalnego nauczania na uczelni (rekomendacje MNiSW)
 • ocena realizacji poszczególnych zajęć w trybie zdalnym 
 • prognozy wykorzystania zdalnego nauczania w przyszłości

Zakres badania:

Do puli 5 pytań ogólnouniwersyteckich dodano 7 pytań dotyczących oceny przebiegu zajęć w trybie zdalnym:

 1. Czy został przedstawiony plan zajęć zdalnych z tego przedmiotu? 
 2. Czy zastosowane formy pracy zdalnej były dostosowane do przekazywanych treści? 
 3. Czy materiały dydaktyczne udostępniane przez prowadzącego były pomocne w przygotowaniu się do zajęć? 
 4. Czy podczas zajęć w formie zdalnej miałeś/-aś wystarczającą możliwość interakcji z prowadzącym? 
 5. Czy według Ciebie obciążenie pracą w formie zdalnej jest odpowiednie do liczby godzin i liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć? 
 6. Czy chciał(a)byś, żeby po powrocie do tradycyjnego funkcjonowania uczelni, część zajęć z tego przedmiotu odbywała się w formie zdalnego nauczania?  
 7. Wskaż, w jakim stopniu zajęcia zdalne odbywały się w formie synchronicznej (np. spotkania z prowadzącym poprzez wideokonferencję) lub asynchronicznej (udostępnianie materiałów, korespondencja z prowadzącym).  

Adresaci:

 • Studenci, doktoranci, słuchacze szkół podyplomowych.

Dane:

 • Poziom osobokursu.

Kwestionariusz:

 • System USOSweb/mUSOS: link

Termin:

 • 30.05-30.09.2020

​Ważne: Wyniki tej części badania nie będą włączone do oceny okresowej pracowników. 

_________________________

Więcej o badaniu oraz raporty z lat poprzednich: link

​Więcej na temat ewaluacji zdalnego nauczania: link