Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Uniwersytet Jagielloński w projekcie Bologna Hub Peer Support

Uniwersytet Jagielloński w projekcie Bologna Hub Peer Support

Celem projektu Bologna Hub Peer Support jest wspólna praca nad identyfikacją wyzwań i potencjalnych usprawnień we wdrażaniu transnarodowej reformy szkolnictwa wyższego oraz wypracowanie dalszych konkretnych rozwiązań.

Uniwersytet Jagielloński wraz z innymi 85 uniwersytetami z Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA) ubiegał się o 25 miejsc w tym projekcie i z sukcesem zakwalifikował się do grona uczelni biorących udział w międzynarodowych konsultacjach.

Projekt Bologna Hub Peer Support podzielony został na kilka etapów. Podczas wstępnego spotkania online wybrani eksperci współpracują z przedstawicielami uczelni, aby zidentyfikować indywidualne wyzwania uczelni. Po sześciu do dwunastu miesiącach eksperci spotykają się ponownie z przedstawicielami uczelni, by ocenić, co udało się osiągnąć.

18 maja odbyły się pierwsze spotkania online w ramach doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspertki bolońskie omawiały zagadnienia związane z umiędzynarodowieniem i innowacjami w dydaktyce akademickiej. Pierwsza misja konsultacyjna zakończyła się spotkaniem podsumowującym, podczas którego przedstawiono rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju uczelni w kontekście współczesnych międzynarodowych trendów w szkolnictwie wyższym.

 

Osoby do kontaktu:
dr Małgorzata Winiarska-Brodowska - koordynator projektu "Bologna Hub Peer Support"
dr hab. Justyna Bugaj, prof. UJ - Pełnomocnik Rektora UJ ds. Jakości Kształcenia
dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ - Koordynator "Educational Ecosystem"

 

The "Bologna Hub Peer Support" project, funded by the Erasmus + program and the German Federal Ministry of Education and Research.