Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania i ankiety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie programu studiów

Jaki jest nasz cel?

Badanie ma na celu zebranie informacji na temat programu studiów realizowanego w danej jednostce dydaktycznej. Ankiety są anonimowe. Po zakończeniu badania wyniki są przekazywane pełnomocnikom ds. (ewaluacji) jakości kształcenia oraz władzom jednostek. Badanie jest realizowanego od zimowego semestru roku akademickiego 2020/2021. Badanie ma charakter pilotażu.

Jak to robimy?

W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci UJ, w tym doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych. Ocenie podlegają aktywne programy studiów studenta, czyli w przypadku studiowania więcej niż jednego kierunku, student otrzyma więcej ankiet. Podobnie jak badanie OZD, ankieta do programu studiów jest realizowana za pośrednictwem indywidualnego konta USOSweb (internetowa wersja Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ), na którym widnieje lista ankiet dostępnych dla danego studenta. Ankiety dostępne są także w aplikacji Mobilny USOS UJ, którą można pobrać za pośrednictwem serwisów Google Play (link) lub App Store (link). Na kwestionariusz badania składają się: jedno pytanie zamknięte oraz pole komentarza. Ocena programu studiów odbywa się dwa razy w roku akademickim, w okrsie trwania Oceny Zajęć Dydaktycznych.

Ankiety w systemie USOSweb przeprowadzane są z poszanowaniem zasady dobrowolności i poufności. Dane, mające postać zbiorczego wykazu są przekazywane w formie elektronicznej i zostają przekazane władzom jednostek.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron