Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania i ankiety

Monitorowanie losów absolwentów

Jaki jest nasz cel?

Głównym celem badania jest poznanie losów zawodowych absolwentów naszej uczelni, by lepiej dostosowywać programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Dzięki badaniu możemy gromadzić informacje na temat ścieżki kariery absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i udostępniać je władzom uczelni oraz kierownikom jednostek.

Jak to robimy?

Badanie losów absolwentów realizowane jest w Uniwersytecie Jagiellońskim od 2006 roku. Obecnie za jego koordynację odpowiada Biuro Karier.
W badaniu każdego rocznika przyjęto metodę panelową, która pozwala uchwycić dynamikę zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów. Te same osoby z danego rocznika (czyli członkowie określonej populacji badawczej) mają być ankietowane trzykrotnie: po sześciu miesiącach od daty egzaminu licencjackiego lub magisterskiego oraz ponownie, po upływie trzech oraz pięciu lat.
Monitorowanie losów absolwentów realizowane jest jako ilościowe badanie sondażowe przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, w którym indywidualny link do ankiety wypełnianej samodzielnie przez absolwenta jest wysyłany w oparciu o wcześniej przygotowaną listę adresów e-mailowych.
Każdy absolwent UJ może wziąć udział w badaniu. Ankiety wysyłamy do wszystkich, którzy w roku poprzedzającym badanie uzyskali dyplom ukończenia studiów.

Zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego po zalogowaniu na stronie USOSweb – dzięki temu będziemy mogli pozostać z absolwentami w kontakcie.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w maju 2016 program monitorowania ekonomicznych losów absolwentów bazujących na danych administracyjnych ZUS i POL-on. Daje on podstawową wiedzę na temat sytuacji zawodowej osób, które ukończyły różne uczelnie w Polsce, co pozwala na ich porównanie z absolwentami UJ.

Baza dostępna jest pod adresem: absolwenci.nauka.gov.pl

Uwaga: w przypadku porównywania sytuacji absolwentów różnych uczelni, zalecamy analizę danych na poziomie konkretnego kierunku studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron