Konferencja na zakończenie Tygodnia Jakości Kształcenia na UJ

Konferencja "Jakość kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak ją mierzyć i doskonalić?" miała na celu zwiększenie świadomości realizowanych na UJ działań projakościowych poprzez przedstawienie ich różnorodności i wielowątkowości oraz dyskusję o nich. Wydarzenie służyło zwróceniu uwagi na wiele działań podejmowanych na UJ, w znacznym stopniu wpływających na jakość kształcenia. Do udziału w konferencji zapraszał Prorektor UJ ds. dydaktyki, prof. dr hab. Andrzej Mania. Była ona kierowana do wszystkich członków społeczności akademickiej UJ - pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Odbyła się w dniu 30 listopada 2012 r. w Krakowie. Udział w niej był bezpłatny. Liczba miejsc była ograniczona. Do udziału w konferencji niezbędna była rejestracja.