Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Współpraca

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Biuro Doskonalenia Kompetencji – Ars Docendi UJ jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Prorektor UJ ds. dydaktyki. Celem działania Biura jest doskonalenie kompetencji dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich i doktorantów UJ.https://arsdocendi.uj.edu.pl
Biuro Karier

Biuro Karier

Biuro Karier to miejsce, w którym studenci i absolwenci UJ mają możliwość uzyskania rzetelnych informacji o rynku pracy, gdzie nabędą praktycznej wiedzy o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.https://biurokarier.uj.edu.pl/
Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM UJ

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM UJ

Do zadań Sekcji należy między innymi współpraca z jednostkami uczelnianymi oraz organizacjami Studentów i Doktorantów w zakresie przygotowywania projektów regulaminów i aktów prawnych dotyczących procesów kształcenia, w zakresie szeroko rozumianej pomocy materialnej, programów stypendialnych oraz realizacja unijnych programów dydaktycznych.http://www.sdka.cm.uj.edu.pl
Uczelniana Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów UJ

Uczelniana Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów UJ

Bezpieczny Student UJ

Bezpieczny Student UJ

Jagiellońskie Centrum Językowe

Jagiellońskie Centrum Językowe