Wydarzenia lokalne w podziale na obszary kształcenia

W zależności od lokalnych potrzeb i możliwości działania na wydziałach zrealizowano w jednym lub kilku wyznaczonych miejscach (np. we wszystkich instytutach wchodzących w skład wydziału). Poniżej znajduje się opis lokalizacji i programów działań lokalnych na poszczególnych wydziałach UJ w ramach wydzielonych obszarów.