Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Wyróżnienia za wysoką jakość pracy dydaktycznej

Celem oceny zajęć dydaktycznych jest monitorowanie procesu nauczania oraz systematyczna poprawa jakości dydaktyki na Uniwersytecie. Odbywa się to poprzez gromadzenie i analizę opinii studentów na temat pracy nauczycieli akademickich: pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i doktorantów oraz prowadzonych przez nich zajęć. Stanowią one jedno z podstawowych kryteriów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez pracownika i są podstawą do wyróżnienia najlepiej ocenianych pracowników UJ. Poniżej znajduje się lista osób, które zostały wyróżnione za pracę dydaktyczną w minionych latach.

prof. dr hab. Rafał ABDANK-KOZUBSKI (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

mgr Beata ADAMEK (Jagiellońskie Centrum Językowe UJ)

prof. dr hab.  Henryk ARODŹ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr hab. Jarosław BALON (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Anna BARTNIK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Iwona BARWICKA-TYLEK (Wydział Prawa i Administracji)

dr Roman BATKO (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Paweł BUKOWIEC (Wydział Polonistyki)

prof. dr hab.  Zdzisław BURDA (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr Iwona CIEŚLIK (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr hab. Janina CZAPSKA, prof. UJ (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. Roman DĄBROWSKI (Wydział Polonistyki)

dr Ewa DONESCH-JEŻO (Jagiellońskie Centrum Językowe Collegium Medicum)

prof. dr hab.  Antoni DUDEK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

prof. dr hab.  Adam GASIŃSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Tomasz GORAZD (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr hab. Paweł GÓRA (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki)

dr Krzysztof GUZIK (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

mgr Małgorzata HAC (Wydział Filologiczny)

dr Małgorzata HERMAN (Wydział Chemii)

dr hab. Janusz JAMROZIK, prof. UJ (Wydział Chemii)

dr Dorota JAMRÓZ (Wydział Chemii)

dr hab. Andrzej KALISZEWSKI (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Rafał KĘSEK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Iwona KOWAL (Wydział Filologiczny)

dr Beata KOWALSKA (Wydział Filozoficzny)

dr Krzysztof KOWALSKI (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Krzysztof KOŹBIAŁ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

prof. dr hab.  Piotr LAIDLER (Wydział Lekarski)

dr Paweł LAIDLER (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

prof. dr hab.  Ryszard LASKOWSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr hab. Stanisław LESZCZYŃSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr hab. Anna ŁEBKOWSKA, prof. UJ (Wydział Polonistyki)

dr hab. Zbigniew MADEJA, prof. UJ (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Jacek MALCZEWSKI (Wydział Prawa i Administracji)

dr Wojciech MARCHWICA (Wydział Historyczny)

dr Barbara ŁAPKOWSKA-BASTER (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Mirosław NATANEK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

mgr Mariusz NOGA (Studium Pedagogiczne)

dr Sławomir OLSZOWSKI (Wydział Lekarski)

dr Agnieszka PALEJ (Wydział Filologiczny)

dr Anna PELCZAR (Wydział Matematyki i Informatyki)

prof. dr hab.  Grzegorz PRZEBINDA (Wydział Filologiczny)

dr Przemysław RYSZKA (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

prof. dr hab.  Marek SANAK (Wydział Lekarski)

dr Remigiusz SAPA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Marian SOIDA (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

prof. dr hab.  Jerzy STELMACH (Wydział Prawa i Administracji)

prof. dr hab.  Józefa STYRNA (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Andrzej SYNOWIEC (Wydział Historyczny)

dr hab. Magdalena SZAROWSKA (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Wiktor SZYMBORSKI (Wydział Historyczny)

dr Piotr TRZEPACZ (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Kinga TUCHOLSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Kinga TUTAK (Wydział Polonistyki)

dr Marta TUTKO (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab.  Jerzy WALOCHA (Wydział Lekarski)

dr Barbara WOREK (Wydział Filozoficzny)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska.

dr Ewa BOGACZ-WOJTANOWSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Małgorzata BOGUNIA-BOROWSKA (Wydział Filozoficzny)

prof. dr hab.  Andrzej BOROWSKI (Wydział Polonistyki)

prof. dr hab.  Tomasz BRZOZOWSKI (Wydział Lekarski)

dr hab. Marek BUGDOL, prof. UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

mgr Jerzy BUWAJ (Studium Wychowania Fizycznego UJ)

dr hab. Marek CEGŁA, prof. UJ (Wydział Farmaceutyczny)

dr Krzysztof CIESIELSKI (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Beata CYBORAN (Wydział Filozoficzny)

prof. dr hab.  Artur DEMBIŃSKI (Wydział Lekarski)

dr Ewa DĘBICKA-BOREK (Wydział Filologiczny)

dr Ewa DONESCH-JEŻO (Jagiellońskie Centrum Językowe Collegium Medicum)

prof. dr hab. Antoni DUDEK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Halina EKIERT (Wydział Farmaceutyczny)

dr Monika FLORCZAK-WĄTOR (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Danuta GAŁYGA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

prof. dr hab.  Józef GIEROWSKI (Wydział Lekarski)

prof. dr hab.  Tomasz GIZBERT-STUDNICKI (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. Henryk GŁĄB (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Grzegorz GONCERZ (Wydział Lekarski)

dr Michał GRADZIŃSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Krzysztof GROŃ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Krzysztof GWOSDZ (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

mgr Małgorzata HAC (Wydział Filologiczny)

dr Joanna HAŃDEREK (Wydział Filozoficzny)

dr Partycja HUGET (Wydział Polonistyki)

dr Joanna JANIK (Wydział Filologiczny)

dr Adam JANIK (Wydział Matematyki i Informatyki)

prof. dr hab.  Jerzy JARZĘBSKI (Wydział Polonistyki)

dr Małgorzata JĘDRUSIAK (Wydział Filologiczny)

dr Rafał KĘSEK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Paweł KORECKI (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr Paweł KORNELAK (Wydział Chemii)

mgr Anna KOSIARZ-STOLARSKA (Wydział Filologiczny)

dr hab. Maria KOŚCIŃSKA-PAJĄK (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

prof. dr hab.  Andrzej KOZIK (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Bartosz KWIECIŃSKI (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

prof. dr hab.  Piotr LAIDLER (Wydział Lekarski)

prof. dr hab.  Zbigniew MADEJA (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Jacek MALCZEWSKI (Wydział Prawa i Administracji)

dr Marian MAŁECKI (Wydział Prawa i Administracji)

dr Mariusz MITORAJ (Wydział Chemii)

dr Agata MUSIAŁ (Wydział Lekarski)

prof. dr hab. Edward NĘCKA (Wydział Filozoficzny)

dr Przemysław NOCUŃ (Wydział Historyczny)

dr Marcjanna NÓŻKA (Wydział Filozoficzny)

mgr Maria OGAREK (Wydział Nauk o Zdrowiu)

prof. dr hab.  Henryk OKARMA (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

mgr Michał PAŹDZIOR (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Beata PIĄTEK (Wydział Filologiczny)

dr Tomasz PUDŁOCKI (Wydział Historyczny)

prof. dr hab. Krzysztof SACHA (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

prof. dr hab.  Marek SANAK (Wydział Lekarski)

dr Remigiusz SAPA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Janusz SKRZAT (Wydział Lekarski)

dr Dagmara SOKOŁOWSKA (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

prof. dr hab.  Jan STANEK (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr Wanda STĘPNIAK-MINCZEWA (Wydział Filologiczny)

prof. dr hab.  Józefa STYRNA (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

prof. dr hab.  Wasilij SZCZUKIN (Wydział Filologiczny)

dr Sebastian SZYBKA (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr hab. Andrzej SZYJEWSKI, prof. UJ (Wydział Filozoficzny)

dr Marcin SZYMA (Wydział Historyczny)

dr Agata ŚWIERZOWSKA (Wydział Filozoficzny)

dr Mateusz TROLL (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Kinga TUCHOLSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Partick VAUGHAN (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Jerzy WALOCHA (Wydział Lekarski)

dr Ewa WASIELEWSKA (Wydział Chemii)

mgr Katarzyna WOJTAS (Wydział Nauk o Zdrowiu)

prof. dr hab.  Marek ZAIONC (Wydział Matematyki i Informatyki)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska.

dr Magdalena BANASZKIEWICZ (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych)

dr Kinga BAUER (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Maria BURGIEŁ (Wydział Chemii)

dr Krzysztof CIESIELSKI (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Izabela CURYŁŁO-KLAG (Wydział Filologiczny)

dr Wojciech CYRUL (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. Roman DĄBROWSKI (Wydział Polonistyki)

dr Ewa DĘBICKA-BOREK (Wydział Filologiczny)

prof. dr hab. Antoni DUDEK (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych)

dr Monika FLORCZAK-WĄTOR (Wydział Prawa i Administracji)

dr Elżbieta GEDL (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr hab. Henryk GŁĄB (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Krystyna GOLONKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Jerzy GORDZIEJEW (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych)

mgr Justyna GÓRA (Wydział Filologiczny)

dr Wojciech GÓROWSKI (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. Andrzej GRABOWSKI (Wydział Prawa i Administracji)

dr Krzysztof GUZIK (Wydział Biotechnologii)

dr Katarzyna HĄC-WYDRO (Wydział Chemii)

dr Krzysztof JAKUBCZAK (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych)

dr Joanna JANIK (Wydział Filologiczny)

dr Małgorzata JĘDRUSIAK (Wydział Filologiczny)

dr Lucyna KORYCIŃSKA (Wydział Filologiczny)

dr Paweł KOZYRA (Wydział Chemii)

dr Paweł LAIDLER (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych)

prof. dr hab. Ryszard LASKOWSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

prof. dr hab. Jan LITWIN (Wydział Lekarski)

prof. dr hab. Zbigniew MADEJA (Wydział Biotechnologii)

dr Marta MICHALIK (Wydział Biotechnologii)

dr Mirosława MYCAWKA (Wydział Polonistyki)

dr Jakub NIEDŹWIEDŹ (Wydział Polonistyki)

mgr Mariusz NOGA (Studium Pedagogiczne)

mgr Dariusz OSOLIŃSKI (Studium Wychowania Fizycznego)

prof. dr hab. Piotr PETELENZ (Wydział Chemii)

dr Agata PIETRZYK (Wydział Lekarski)

dr Bartosz PŁACHNO (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Bożena PROCHWICZ-STUDNICKA (Wydział Filozoficzny)

dr Grażyna PYKA-FOŚCIAK (Wydział Lekarski)

dr hab. Remigiusz SAPA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Grzegorz STOPA (Wydział Chemii)

dr Maciej ŚLUSAREK (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Kinga TUCHOLSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Jerzy WALOCHA (Wydział Lekarski)

dr hab. Daniel WILCZAK (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Karolina WYRWIŃSKA (Wydział Prawa i Administracji)

dr Mirosław ŻELAZNY (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

mgr Lidia ŻOŁNIEREK (Wydział Filologiczny)

mgr Elżbieta ŻURAWSKA (Wydział Filologiczny)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

Jagiellońskie Centrum Językowe (2 osoby)

Wydział Filozoficzny (3 osoby)

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1 osoba)

dr Michał ARASZKIEWICZ (Wydział Prawa i Administracji)

dr Bogusław BIESZCZAD (Wydział Filozoficzny)

dr Paweł BLAJER (Wydział Prawa i Administracji)

prof. dr hab. Andrzej BOROWSKI (Wydział Polonistyki)

dr Monika BRZYCHCZY-WŁOCH (Wydział Lekarski)

dr Weronika CHAŃSKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Krzysztof CHYŻY (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr Agnieszka CIERNIAK (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Agnieszka CIOS (Wydział Farmaceutyczny)

dr Maciej CZEREMSKI (Wydział Filozoficzny)

dr hab. Roman DĄBROWSKI (Wydział Polonistyki)

dr hab. Bartłomiej DOBROCZYŃSKI (Wydział Filozoficzny)

prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

prof. dr hab. Patrycja DYNAROWICZ-ŁĄTKA (Wydział Chemii)

dr Monika FLORCZAK-WĄTOR (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Danuta GAŁYGA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

prof. dr hab. Tomasz GIZBERT-STUDNICKI (Wydział Prawa i Administracji)

dr Henryk GŁĄB (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Krystyna GOLONKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Grzegorz GÓRALSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr hab. Michał GRADZIŃSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Joanna GRELA (Wydział Filozoficzny)

dr hab. Ryszard GRYGLEWSKI (Wydział Lekarski)

dr hab. Jacek JAWIEŃ (Wydział Lekarski)

dr Monika JEDYNAK (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Maria JODŁOWIEC (Wydział Filologiczny)

prof. dr hab. Alicja JÓZKOWICZ (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Rafał KĘSEK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Jan KIEŁBASA (Wydział Filozoficzny)

dr Ewa KOCÓJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Jakub KOZIK (Wydział Matematyki i Informatyki)

prof. dr hab. Piotr KRASNY (Wydział Historyczny)

prof. dr hab. Ryszard LASKOWSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

prof. dr hab. Jan LITWIN (Wydział Lekarski)

dr Tomasz MAJKOWSKI (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr Grzegorz MAZUR (Wydział Chemii)

dr Marcin MOLENDA (Wydział Chemii)

dr Mirosław NATANEK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

mgr Mariusz NOGA (Studium Pedagogiczne)

prof. dr hab. Maciej NOWAK (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr hab. Anna OCHAL (Wydział Matematyki i Informatyki)

mgr Maria OGAREK (Wydział Nauk o Zdrowiu)

mgr Dariusz OSOLIŃSKI (Studium Wychowania Fizycznego)

dr Agata PIETRZYK (Wydział Lekarski)

dr Barbara PODOLAK (Wydział Filologiczny)

dr Janusz POKORSKI (Wydział Nauk o Zdrowiu)

mgr Anna SZETELA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

mgr Guy TORR (Jagiellońskie Centrum Językowe)

dr Danuta TROJANOWSKA (Wydział Farmaceutyczny)

prof. dr hab. Kazimierz WOLNY-ZMORZYŃSKI (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Piotr WRÓBEL (Wydział Historyczny)

dr Paweł WYDRO (Wydział Chemii)

dr Jarosław ŹRAŁKA (Wydział Historyczny)

mgr Lidia ŻOŁNIEREK (Wydział Filologiczny)

mgr Elżbieta ŻURAWSKA (Wydział Filologiczny)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

Jagiellońskie Centrum Językowe (1 osoba)

Wydział Filologiczny (3 osoby)

Wydział Lekarski (1 osoba)

Wydział Matematyki i Informatyki (1 osoba)

Wydział Polonistyki (1 osoba)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (1 osoba)

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1 osoba)

dr Magdalena BANASZKIEWICZ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Joanna BERETA (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Jan BRUSKI (Wydział Historyczny)

dr hab. Elżbieta CHRZANOWSKA-KLUCZEWSKA (Wydział Filologiczny)

dr hab. Joanna CICHY (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Marcin CZARNOŁĘSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr hab. Bartłomiej DOBROCZYŃSKI (Wydział Filozoficzny)

mgr Olga DORCZUK (Wydział Filologiczny)

dr hab. Marek DREWNIK (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

prof. dr hab. Tomasz GIZBERT-STUDNICKI (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. Kinga GÓRA-MAREK (Wydział Chemii)

dr Joanna GRELA (Wydział Filozoficzny)

lek. stom. Kinga GRZEGOCKA (Wydział Lekarski)

mgr Małgorzata HAC (Wydział Filologiczny)

dr Małgorzata JANTOS (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Ewa JASEK (Wydział Lekarski)

dr Jan KACZMARCZYK (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki)

dr Alicja KAMIŃSKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Iwona KAŹMIERCZAK (Wydział Filologiczny)

dr Marta KOSEK (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Grzegorz KUCA (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. Piotr KUŚTROWSKI (Wydział Chemii)

dr Marcin KWIECIEŃ (Wydział Prawa i Administracji)

dr Barbara ŁAPKOWSKA-BASTER (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Małgorzata MAJEWSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Tomasz MAJKOWSKI (Wydział Polonistyki)

dr Krzysztof MATUSZEK (Wydział Filozoficzny)

dr Włodzimierz MOCZURAD (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Marta NAJDA-JANOSZKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

mgr Mariusz NOGA (Studium Pedagogiczne)

mgr Dariusz OSOLIŃSKI (Studium Wychowania Fizycznego)

dr Patrycja PAŁKA (Wydział Polonistyki)

dr n. med. Janusz POKORSKI (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Iwona PUCHALSKA (Wydział Polonistyki)

mgr Monika RAK (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Anna SAJDAK (Wydział Filozoficzny)

dr Zbigniew SOŁTYS (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr hab. Monika SZPICZAKOWSKA (Wydział Polonistyki)

dr Sebastian SZYBKA (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki)

dr Michał WĘGRZYN (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr hab. Hubert WOLANIN (Wydział Filologiczny)

dr Karolina WYRWIŃSKA (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. Marek ZGÓRNIAK (Wydział Historyczny)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

Jagiellońskie Centrum Językowe (2 osoby)

Wydział Chemii (1 osoba)

Wydział Filologiczny (2 osoby)

Wydział Filozoficzny (1 osoba)

Wydział Historyczny (1 osoba)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (1 osoba)

Wydział Lekarski (1 osoba)

Wydział Farmaceutyczny (1 osoba)

dr hab. Jarosław BALON (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Krzysztof BARTOSZ (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Artur BIEŃ (Wydział Lekarski)

prof. dr hab. Szczepan BILIŃSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr n. med. Iwona BODYS-CUPAK (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Grzegorz BOGDAN (Wydział Prawa i Administracji)

prof. dr hab. Marek BUGDOL (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Michał CIEŚLA (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki)

dr Beata CYBORAN (Wydział Filozoficzny)

dr Katarzyna DUBAS (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Małgorzata DUTKA (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Ewelina FIC (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Danuta GAŁYGA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Katarzyna HĄC-WYDRO (Wydział Chemii)

dr Beata JAŁOCHA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Anna JANUS-SITARZ (Wydział Polonistyki)

dr Ewa JASEK-GAJDA (Wydział Lekarski)

dr hab. Katarzyna JASTRZĘBSKA (Wydział Filologiczny)

dr Małgorzata JĘDRUSIAK (Wydział Filologiczny)

dr Rafał KĘSEK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

prof. dr hab. Piotr KRASNY (Wydział Historyczny)

dr hab. Wojciech KRAWCZUK (Wydział Historyczny)

dr Grzegorz KUCA (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Qian LIANG (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

mgr Kamila ŁĘŻNIAK (Jagiellońskie Centrum Językowe)

dr Mikołaj MAŁECKI (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Rui MAO (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Małgorzata MAZUR (Wydział Lekarski)

dr hab. Dominika MOTAK (Wydział Filozoficzny)

dr Marcjanna NÓŻKA (Wydział Filozoficzny)

dr hab. Piotr OCZKO (Wydział Polonistyki)

dr Anna PLUSZYŃSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Irma PODOLAK (Wydział Farmaceutyczny)

dr Magdalena SENDERECKA (Wydział Filozoficzny)

dr hab. Kazimierz SIKORA (Wydział Polonistyki)

mgr Marek SIUTA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Marian SOIDA (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki)

dr Marcin SZYMA (Wydział Historyczny)

dr Wiktor SZYMBORSKI (Wydział Historyczny)

dr Lucyna ŚCISŁO (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Jacek TABOR (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Kinga TUCHOLSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Szymon ZUBEK (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Małgorzata ZYGMUNT (Wydział Farmaceutyczny)

mgr Elżbieta ŻURAWSKA (Wydział Filologiczny)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (1 osoba)

Wydział Chemii (1 osoba)

Wydział Filologiczny (1 osoba)

Wydział Lekarski (1 osoba)

Wydział Prawa i Administracji (1 osoba)

dr Alicja ADAMIEC-ZGRAJA (Studium Pedagogiczne)

dr Anna APOLA (Wydział Farmaceutyczny)

mgr Aleksandra BEDNARCZYK (Centrum Językowe UJ CM)

dr hab. Leokadia BIAŁAS-CIEŻ (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Paweł CZARNECKI (Wydział Prawa i Administracji)

dr n. med. Janusz CZEKAJ (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Renata CZEKALSKA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Przemysław DĘBOWIAK (Wydział Filologiczny)

dr Michał FLASIŃSKI (Wydział Chemii)

dr hab. Marek FRANKOWICZ (Wydział Chemii)

mgr Justyna GÓRA (Wydział Filologiczny)

dr Joanna GRELA (Wydział Filozoficzny)

prof. dr hab. Małgorzata GRODZIŃSKA-JURCZAK (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

mgr Michał JAROSZ (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM)

dr Ariel KAMIŃSKI (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Ewa KOCÓJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Beata KOWALSKA (Wydział Filozoficzny)

mgr Magdalena KOZERSKA (Wydział Lekarski)

lek. dent. Agnieszka KRYWULT (Wydział Lekarski)

dr Ilona KUŹMICZ (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr n. med. Anna LEJA-SZPAK (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Jitka LUKÁŠOVÁ (Wydział Filologiczny)

mgr Anna MLECZEK (Jagiellońskie Centrum Językowe)

dr Katarzyna MŁYNIEC (Wydział Farmaceutyczny)

dr hab. Jakub NIEDŹWIEDŹ (Wydział Polonistyki)

dr Dariusz NIEMIEC (Wydział Historyczny)

dr Donata OCHMANN (Wydział Polonistyki)

dr Barbara PODOLAK (Wydział Filologiczny)

dr hab. Jakub POLIT (Wydział Historyczny)

dr Jakub PRAUZNER-BECHCICKI (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr Karolina RAK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Monika RAK (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

prof. dr hab. Krzysztof ROŚCISZEWSKI (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr Małgorzata SOKALSKA (Wydział Polonistyki)

dr Zbigniew SOŁTYS (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

prof. dr hab. Grażyna STACHÓWNA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr n. med. Katarzyna SZCZEKLIK (Wydział Lekarski)

dr Zbigniew TABAROWSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Ewa WĘGRZYN (Wydział Historyczny)

dr Karolina WYRWIŃSKA (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Elżbieta ŻURAWSKA (Wydział Filologiczny)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (1 osoba)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (1 osoba)

Wydział Filozoficzny (1 osoba)

Wydział Matematyki i Informatyki (1 osoba)

Wydział Nauk o Zdrowiu (1 osoba)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (1 osoba)

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1 osoba)

dr Anna APOLA (Wydział Farmaceutyczny)

dr Magdalena BANASZKIEWICZ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Krystian BARZYKOWSKI (Wydział Filozoficzny)

dr Krzysztof CIESIELSKI (Wydiał Matematyki i Informatyki)

dr Iwona CIEŚLIK (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Agnieszka CIOS (Wydział Farmaceutyczny)

dr hab. Renata CZEKALSKA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

mgr Olga DORCZUK (Wydział Filologiczny)

dr Ewelina FIC (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Henryk GŁĄB (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

dr Krystyna GOLONKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Monika JEDYNAK (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Małgorzata JEMIOŁA-RZEMIŃSKA (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Jakub KORNHAUSER (Wydział Filologiczny)

dr Ryszard KRAWCZYK (Wydział Prawa i Administracji)

dr Grzegorz KUCA (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Paweł KUKLA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

mgr Anna KLIŚ-KALINOWSKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

prof. dr hab. Ryszard LASKOWSKI (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

mgr Maciej LUBAŚ (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

dr Wojciech MACIEJOWSKI (Wydział Geografii i Geologii)

dr hab. Marcin MAKOWSKI (Wydział Chemii)

dr Katarzyna MAKYŁA-JUZAK (Wydział Chemii)

dr inż. Ewa MALATA (Wydział Geografii i Geologii)

dr Mikołaj MAŁECKI (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Rui MAO (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Janusz MIERZWA (Wydział Historyczny)

mgr Karolina NURZYŃSKA (Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum)

dr Barbara OSTROWSKA (Wydział Lekarski)

dr Patrycja PAŁKA (Wydział Polonistyki)

dr Dawid PINKOWICZ (Wydział Chemii)

dr Piotr PROKOPOWICZ (Wydział Filozoficzny)

dr Joanna PUCHALSKA (Wydział Filozoficzny)

dr Karolina RAK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Tomasz ROMAŃCZUKIEWICZ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr n. med. Tomasz SANAK (Wydział Lekarski)

dr hab. Remigiusz SAPA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Marcin STARZYŃSKI (Wydział Historyczny)

mgr Aleksandra TOMIĆ (Wydział Filologiczny)

dr Bartosz TRYBULEC (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Kinga TUTAK (Wydział Polonistyki)

dr hab. Iwona WĘGRZYN (Wydział Polonistyki)

dr hab. Ewa ZUBA-SURMA, prof. UJ (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

Jagiellońskie Centrum Językowe (1 osoba)

Wydział Filologiczny (2 osoby)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (2 osoby)

Wydział Historyczny (1 osoba)

Wydział Lekarski (1 osoba)

prof. dr hab. Michał BACZKOWSKI (Wydział Historyczny)

mgr Paweł BOGDAN (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Gabriel BOROWSKI (Wydział Filologiczny)

dr Iwona BRZOZOWSKA (Wydział Lekarski)

dr Anna CHACHAJ-BREKIESZ (Wydział Chemii)

dr Agnieszka CIOS (Wydział Farmaceutyczny)

dr Przemysław DĘBOWIAK (Wydział Filologiczny)

dr Patrycja DUC-HARADA (Wydział Filologiczny)

dr Natalia DUDZIŃSKA-KORCZAK (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

prof. dr hab. Katarzyna DYBEŁ (Wydział Filologiczny)

dr hab. Monika FLORCZAK-WĄTOR (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Beata FRYC-PRZYBYŁOWSKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Andrzej GÓRECKI (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Michał JACHOWICZ (Wydział Farmaceutyczny)

dr hab. Marek JAMROZY (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

prof. dr hab. Grażyna JASIEŃSKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Barbara JASIEWICZ-HONKISZ (Wydział Lekarski)

dr Kamila JUNIK-ŁUNIEWSKA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Maciej KANIA (Wydział Geografii i Geologii)

dr hab. Joanna KAPUSTA (Wydział Biologii)

mgr Marcin KARELUS (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

dr Adam KIRPSZA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Krzysztof KOŹBIAŁ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Dagmara KWOLEK (Wydział Biologii)

dr Aleksandra MATUSZYK (Wydział Lekarski)

dr hab. Beata NOWICKA (Wydział Chemii)

dr hab. Katarzyna OSTROWSKA (Wydział Chemii)

dr Anna PIECHNIK (Wydział Polonistyki)

dr hab. Katarzyna PIOTROWICZ (Wydział Geografii i Geologii)

dr Barbara PODOLAK (Wydział Filologiczny)

dr Zdzisław POGODA (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Monika RAK (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Judyta RODZIŃSKA-NOWAK (Wydział Historyczny)

dr Błażej SAJDUK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Katarzyna SMOTER (Wydział Filozoficzny)

mgr Beata STACH (Wydział Nauk o Zdrowiu)

prof. dr hab. Grażyna STACH (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

mgr Katarzyna SYTA (Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum)

dr Anna WŁODARCZYK (Wydział Polonistyki)

dr Michał WOJENKA (Wydział Historyczny)

dr Magdalena WÓJCIK (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Eligiusz WRONKA (Wydział Filozoficzny)

dr Karolina WYRWIŃSKA (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. Jacek ZEJMA (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

Wydział Filozoficzny (1 osoba)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (1 osoba)

Wydział Polonistyki (1 osoba)

Wydział Prawa i Administracji (1 osoba)

Jagiellońskie Centrum Językowe (1 osoba)

​​prof. dr hab. Małgorzata BARAŃSKA (Wydział Chemii)

dr Grzegorz BLICHARZ (Wydział Prawa i Administracji)

dr Paweł BOGDAN (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Krzysztof CIESIELSKI (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Agnieszka CIOS (Wydział Farmaceutyczny)

mgr Agnieszka DRWIĘGA (Jagiellońskie Centrum Językowe CM UJ)

dr Katarzyna FILIPOWICZ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

mgr Grzegorz FRANKOWSKI (Wydział Nauk o Zdrowiu)

mgr Justyna GÓRA (Wydział Filologiczny)

dr hab. Katarzyna HĄC-WYDRO (Wydział Chemii)

dr Michał JACHOWICZ (Wydział Farmaceutyczny)

dr hab. Joanna JANIK (Wydział Filologiczny)

dr Monika JEDYNAK (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

prof. dr hab. Alicja JÓZKOWICZ (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Monika KAWCZYŃSKA (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. Robert KŁOSOWICZ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

mgr Andrzej KOPTA Wydział (Nauk o Zdrowiu)

dr Jakub KORNHAUSER (Wydział Filologiczny)

dr hab. Maria KOŚCIŃSKA-PAJĄK (Wydział Biologii)

prof. dr hab. Piotr KRASNY (Wydział Historyczny)

dr hab. Agnieszka KUCZKIEWICZ-FRAŚ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

lek. dent. Katarzyna MARSZAŁ (Wydział Lekarski)

dr Alicja MAŚLAK-MACIEJEWSKA (Wydział Historyczny)

mgr Zofia MUSIAŁ (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Agnieszka NITSZKE (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Sylwia NOWAK-BAJCAR (Wydział Filologiczny)

dr Robert PAWLUSIŃSKI (Wydział Geografii i Geologii)

dr Anna PLUSZYŃSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr hab. Anna SAJDAK-BURSKA (Wydział Filozoficzny)

dr Katarzyna SAREK (Wydział Filologiczny)

dr hab. Małgorzata SOKALSKA (Wydział Polonistyki)

prof. dr hab. Stanisław SROKA (Wydział Historyczny)

dr Marek STRZAŁA (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Aleksandra TOMASIEWICZ (Wydział Lekarski)

dr hab. Wacław TWORZYDŁO (Wydział Biologii)

dr hab. Eligiusz WRONKA (Wydział Filozoficzny)

dr Wojciech WRÓBLEWSKI (Wydział Geografii i Geologii)

dr Leszek ZARASKA (Wydział Chemii)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

Jagiellońskie Centrum Językowe (1 osoba)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (1 osoba)

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (1 osoba)

Wydział Filozoficzny (1 osoba)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (3 osoby)

Wydział Lekarski (1 osoba)

Wydział Polonistyki (2 osoby)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (1 osoba)

prof. dr hab. Michał BACZKOWSKI (Wydział Historyczny)

dr hab. Krzysztof BARTOSZ (Wydział Matematyki i Informatyki)

mgr Aleksandra BEDNARCZYK (Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum Centrum Językowe)

dr Grzegorz BLICHARZ (Wydział Prawa i Administracji)

dr Gabriel BOROWSKI (Wydział Filologiczny)

prof. dr hab. Anna BURZYŃSKA (Wydział Polonistyki)

dr Izabela CURYŁŁO-KLAG (Wydział Filologiczny)

mgr Olga DORCZUK (Wydział Filologiczny)

dr Jagoda DRĄG (Wydział Farmaceutyczny)

dr Małgorzata DUTKA (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Monika FLORCZAK-WĄTOR, prof. UJ (Wydział Prawa i Administracji)

dr Marcin GAJEC (Wydział Filologiczny)

dr Krystyna GOLONKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Adam KIRPSZA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Joanna KŁOSOWSKA (Wydział Filozoficzny)

dr hab. Agnieszka KUCZKIEWICZ-FRAŚ, prof. UJ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Dagmara KWOLEK (Wydział Biologii)

dr Anna MADETKO-TALOWSKA (Wydział Lekarski)

dr Alicja MAŚLAK-MACIEJEWSKA (Wydział Historyczny)

mgr Zofia MUSIAŁ (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Jakub NIEDŹWIEDŹ, prof. UJ (Wydział Polonistyki)

dr Błażej NIKIEL-WROCZYŃSKI (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

mgr inż. Leszek NOWAK (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

mgr Patrycja OSTROGÓRSKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

mgr Artur POLAŃSKI (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Karolina RAK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Michał ROMANISZYN (Wydział Lekarski)

dr Dorota SATAŁA (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Magdalena SENDERECKA (Wydział Filozoficzny)

dr Joanna SIWEK (Wydział Geografii i Geologii)

dr Zbigniew SOŁTYS (Wydział Biologii)

dr hab. Monika SREBRO-HOOPER (Wydział Chemii)

dr Grzegorz STOPA (Wydział Chemii)

dr Marek STRZAŁA (Wydział Prawa i Administracji)

dr Monika TARSA (Wydział Farmaceutyczny)

dr hab. Wacław TWORZYDŁO (Wydział Biologii)

dr Joanna WARDĘGA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Patrycja WÓJCIK-TABOL, prof. UJ (Wydział Geografii i Geologii)

dr hab. Paweł WYDRO (Wydział Chemii)

prof. dr hab. Krzysztof ZAMORSKI (Wydział Historyczny)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

Wydział Filologiczny (1 osoba)

Wydział Filozoficzny (1 osoba)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (1 osoba)

Wydział Lekarski (1 osoba)

Wydział Nauk o Zdrowiu (1 osoba)

Wydział Polonistyki (1 osoba)

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (2 osoby)

Jagiellońskie Centrum Językowe (1 osoba)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (1 osoba)

dr hab. Krzysztof  BARTOSZ (Wydział Matematyki i Informatyki)

prof. dr hab. Joanna BERETA (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr Agnieszka CIOS (Wydział Farmaceutyczny)

mgr Agnieszka DĄBEK-DROBNY (Wydział Lekarski)

dr Ewa DĘBICKA-BOREK (Wydział Filologiczny)

dr Przemysław DĘBOWIAK (Wydział Filologiczny)

prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI (Wydział Geografii i Geologii)

mgr Jakub FIRLUS (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Magdalena FRANKOWSKA (Jagiellońskie Centrum Językowe)

dr Danuta GAŁYGA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

prof. dr hab. Barbara GIL (Wydział Chemii)

dr hab. Agnieszka GRONEK, prof. UJ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Martyna JASTRZĘBSKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Monika JEDYNAK (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

mgr Michał JURECZKA (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr Ewa KAMARAD (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Maciej KANIA (Wydział Geografii i Geologii)

dr Marta KANIA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Barbara KASZOWSKA-WANDOR (Wydział Polonistyki)

dr Monika KAWCZYŃSKA (Wydział Prawa i Administracji)

dr Paulina KOCZURKIEWICZ - ADAMCZYK (Wydział Farmaceutyczny)

dr Anna KRAWCZUK (Wydział Chemii)

dr hab. Katarzyna KURAS (Wydział Historyczny)

prof. dr hab. Ryszard LASKOWSKI (Wydział Biologii)

dr Koryna LEWANDOWSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

mgr Jacek LIMANÓWKA (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

dr Agata ŁOPATKIEWICZ (Wydział Filozoficzny)

dr Alicja MAŚLAK-MACIEJEWSKA (Wydział Historyczny)

dr Bartłomiej MATEJKO (Wydział Lekarski)

dr Henryk MAZEPA (Wydział Filologiczny)

dr Lucas MAZUR (Wydział Filozoficzny)

dr hab. Piotr MOSTOWIK, prof. UJ (Wydział Prawa i Administracji)

dr Joanna NIEMIEC (Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum Centrum Językowe)

dr hab. Maciej PABIJAN (Wydział Biologii)

dr inż. Justyna PALUCH (Wydział Chemii)

mgr Justyna PAWŁOWSKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Dariusz PIWOWARCZYK (Wydział Filologiczny)

dr  Anna PLUSZYŃSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

prof. dr hab. Piotr POPIK (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr Sylwia PRZĘCZEK-KISIELAK (Wydział Polonistyki)

dr hab. Michał RAMS, prof. UJ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr Anna SOCHOCKA (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr hab. Marian SOIDA, prof. UJ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

dr Agnieszka STASZCZYK (Wydział Filozoficzny)

dr Magdalena  SZTANDARA (Wydział Historyczny)

dr hab. Iwona WĘGRZYN, prof. UJ (Wydział Polonistyki)

dr Anna WÓJCIK-AUGUSTYN (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ:

Wydział Filologiczny (1)

Wydział Lekarski (1)

dr Alicja ADAMIEC-ZGRAJA (Studium Pedagogiczne)  

mgr Małgorzata BACHAN-KOŁODZIEJSKA (Jagiellońskie Centrum Językowe)  

dr Monika BAKIERSKA (Wydział Chemii)  

dr hab. Magdalena BANASZKIEWICZ, prof. UJ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)  

dr Marta CISZEK-LENDA (Wydział Lekarski)  

dr hab. Wojciech CISZEWSKI (Wydział Prawa i Administracji)  

dr Paweł CZARNECKI (Wydział Prawa i Administracji)  

mgr Agnieszka DĄBEK-DROBNY (Wydział Lekarski)  

prof. dr hab. Marek DREWNIK (Wydział Geografii i Geologii)  

dr Magdalena DUŚ (Wydział Filologiczny)  

dr Katarzyna ELIASZ (Wydział Prawa i Administracji)  

dr hab. Łukasz GACEK, prof. UJ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)  

dr hab. Agnieszka GUNIA-KRZYŻAK (Wydział Farmaceutyczny)  

dr Michał JACHOWICZ (Wydział Farmaceutyczny)  

dr Sebastian JAGIELSKI (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)  

dr hab. Łukasz KAMIEŃSKI, prof. UJ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)  

mgr Adrian KANIA (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)  

dr Marta KAPERA (Wydział Filologiczny)  

dr Monika KASINA (Wydział Geografii i Geologii)  

dr Barbara KASZOWSKA-WANDOR  (Wydział Polonistyki)  

dr Katarzyna KOPEĆ-GODLEWSKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)  

dr Jakub KORNHAUSER  (Wydział Filologiczny)  

prof. dr hab. Piotr KRASNY (Wydział Historyczny)

mgr Ewa KUBUSIAK  (Wydział Polonistyki)  

dr Marcin KULCZYCKI (Wydział Matematyki i Informatyki)  

dr Krzysztof KUTT (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)  

dr hab. Dorota LACHOWSKA-CIERLIK, prof. UJ (Wydział Biologii)  

dr Barbara LEWANDOWSKA (Wydział Matematyki i Informatyki)  

dr Agata ŁOPATKIEWICZ (Wydział Filozoficzny)  

dr Michał MILCZAREK (Wydział Filologiczny)  

mgr Ewelina MILEWSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)  

dr Katarzyna NAZIMEK (Wydział Lekarski)  

lek. Łukasz NIEWIARA (Wydział Nauk o Zdrowiu)  

dr hab. Beata NOWICKA, prof. UJ (Wydział Chemii)  

dr hab. Katarzyna ORNACKA, prof. UJ (Wydział Filozoficzny)  

dr Katarzyna PIWOWARCZYK (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)  

prof. dr hab. Jakub POLIT (Wydział Historyczny)  

dr hab. Kaja ROLA (Wydział Biologii)  

prof. dr hab. Mariusz SADZIKOWSKI (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)  

dr Katarzyna SAREK  (Wydział Filologiczny)  

dr hab. Magdalena SENDERECKA  (Wydział Filozoficzny)  

dr Artur SKOREK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)  

dr hab. Marcin STARZYŃSKI (Wydział Historyczny)  

mgr Ewelina ŚLĘZAK (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)  

dr hab. Łukasz TISCHNER, prof. UJ (Wydział Polonistyki)  

dr Kinga TUCHOLSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)  

dr hab. Halszka TUTAJ-GASIŃSKA (Wydział Matematyki i Informatyki)  

mgr Violetta WINIARSKA-SZWARCZYŃSKA  (Centrum Językowe Collegium Medicum)  

dr hab. Eligiusz WRONKA (Wydział Filozoficzny)  

dr Klaudia ZAWOJSKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

 

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ: Wydział Chemii (1), Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (1), Wydział Prawa i Administracji (1), Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1).

dr Alicja ADAMIEC-ZGRAJA  (Studium Pedagogiczne)

prof. dr hab. Michał BACZKOWSKI  (Wydział Historyczny)

prof. dr hab. Marek BANKOWICZ  (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

mgr Magdalena BEDNARCZYK-GACEK  (Wydział Filologiczny)

dr Patrycja BRONOWICKA-ADAMSKA  (Wydział Lekarski)

dr Anna CHACHAJ-BREKIESZ  (Wydział Chemii)

dr Agnieszka CIOS  (Wydział Farmaceutyczny)

mgr Sławomir DOLEGŁO  (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Michał DUDA  (Wydział Chemii)

dr hab. Andrzej EILMES, prof. UJ (Wydział Chemii)

dr Aleksander GAJOS  (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki)

dr Andrzej GALBARCZYK  (Wydział Nauk o Zdrowiu)

mgr Justyna GÓRA  (Wydział Filologiczny)

dr hab. Joanna GRELA, prof. UJ (Wydział Filozoficzny)

mgr Alina IELISIEIEVA  (Wydział Filologiczny)

dr Michał JACHOWICZ  (Wydział Farmaceutyczny)

mgr Maria JAROSZ  (Wydział Filologiczny)

dr Monika JEDYNAK  (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Petr JOKEŠ  (Wydział Filologiczny)

dr hab. Tomasz KAWALEC  (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki)

dr Monika KAWCZYŃSKA  (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Joanna KIEŁBIK  (Centrum Językowe Collegium Medicum)

dr Jakub KOCHAN  (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Piotr KORCYL  (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki)

dr Martyna KOWALSKA  (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Agata ŁOPATKIEWICZ  (Wydział Filozoficzny)

dr Antonina ŁUSZCZYKIEWICZ  (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr hab. Paweł MAK, prof. UJ (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

dr hab. Marcin MARCINKO  (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. Grzegorz MICEK, prof. UJ (Wydział Geografii i Geologii)

dr Piotr MICHALIK  (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Zofia MUSIAŁ  (Wydział Nauk o Zdrowiu)

lek. dent. Marcin PASTERNAK  (Wydział Lekarski)

dr Anna PLUSZYŃSKA  (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Adriana PRIZEL-KANIA  (Wydział Polonistyki)

dr Tomasz PUGACEWICZ  (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

dr Łukasz SOBCZYK  (Wydział Biologii)

mgr Mariusz STAŃCZUK (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

dr Miłosz STELMACH  (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

dr Urszula STEPANIAK  (Wydział Nauk o Zdrowiu)

dr hab. Magdalena ŚLUSARCZYK, prof. UJ (Wydział Filozoficzny)

mgr Marek ŚWIDRAK  (Wydział Historyczny)

prof. dr hab. Piotr TWORZEWSKI  (Wydział Matematyki i Informatyki)

dr hab. Wacław TWORZYDŁO, prof. UJ (Wydział Biologii)

dr Stanisław WITECKI  (Wydział Historyczny)

dr hab. Eligiusz WRONKA, prof. UJ (Wydział Filozoficzny)

dr Wojciech WRÓBLEWSKI  (Wydział Geografii i Geologii)

mgr Roksana WSZOŁEK  (Wydział Prawa i Administracji)

dr Beata ZIAJKA  (Wydział Polonistyki)

dr Jan ZIĘBA   (Wydział Polonistyki)

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ: Wydział Lekarski (1), Wydział Matematyki i Informatyki (2), Jagiellońskie Centrum Językowe (1).

prof. dr hab. Michał BACZKOWSKI (Wydział Historyczny)  

dr Małgorzata BANACH (Wydział Polonistyki) 

dr hab. Krzysztof BARTOSZ (Wydział Matematyki i Informatyki) 

dr Grażyna BĄKOWSKA-CZERNER (Wydział Filozoficzny) 

mgr Agnieszka DĄBEK (Wydział Lekarski)  

mgr Agnieszka DRWIĘGA (Centrum Językowe Collegium Medicum) 

prof. dr hab. Jacek DZIARMAGA (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)  

dr Radosław GAJDA (Jagiellońskie Centrum Językowe) 

mgr Barbara GĄSIOR (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) 

prof. dr hab. Michał GRADZIŃSKI (Wydział Geografii i Geologii)  

dr Magdalena GRELA-CHEN (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) 

mgr Bogna HALSKA-PIONKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) 

mgr Dariusz HANUSIAK (Wydział Filologiczny) 

dr Tomasz JELONEK (Wydział Polonistyki) 

dr hab. Justyna KALINOWSKA-TŁUŚCIK, prof. UJ (Wydział Chemii)  

dr hab. Marta KANIA (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)  

dr hab. Małgorzata KNAPIK-CZAJKA (Wydział Farmaceutyczny) 

dr Bartosz KOŁOCZEK (Wydział Historyczny) 

prof. dr hab. Dariusz KOSIŃSKI (Wydział Polonistyki) 

dr Katarzyna KOTARSKA (Wydział Biologii)  

dr Tomasz KOWALCZYK (Wydział Matematyki i Informatyki) 

dr Izabela KOZERA-SŁAWOMIRSKA (Wydział Filologiczny) 

dr Barbara KRAWCOWICZ (Wydział Filozoficzny)  

dr Monika KWIEK (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) 

dr inż. Dagmara KWOLEK (Wydział Biologii)  

dr Wacław LIPCZYŃSKI (Wydział Lekarski) 

dr Agata ŁOPATKIEWICZ (Wydział Filozoficzny) 

dr Marzena MACH (Wydział Chemii)  

dr Agnieszka MALSKA-LUSTIG (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) 

dr Olga MASTELA (Wydział Filologiczny) 

prof. dr hab. Artur MICHALAK (Wydział Chemii)  

dr Piotr MICHALIK (Wydział Prawa i Administracji)  

mgr Zofia MUSIAŁ (Wydział Nauk o Zdrowiu) 

dr Łukasz MUSIELOK (Wydział Geografii i Geologii) 

dr Beata MYCEK (Wydział Farmaceutyczny) 

dr Luca PALMARINI (Wydział Filologiczny)   

dr Milena PAW (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)  

dr Krzysztof PIOTROWSKI (Studium Pedagogiczne)  

dr Aleksandra POWIERSKA (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) 

dr hab. Łukasz STAWARZ, prof. UJ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)  

dr Marek STRZAŁA (Wydział Prawa i Administracji)  

dr Anna SZYMUSIAK (Wydział Matematyki i Informatyki) 

dr Agnieszka VOGELGESANG-DONCER (Wydział Filologiczny) 

dr Mateusz WAWRO (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)  

dr Ewa WĘGRZYN (Wydział Historyczny) 

dr inż. Jerzy WIATER (Wydział Lekarski) 

dr Agnieszka WNUK-SCARDACCIONE (Wydział Nauk o Zdrowiu) 

dr hab. Magdalena WÓJCIK, prof. UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) 

dr hab. Eligiusz WRONKA, prof. UJ (Wydział Filozoficzny)  

dr Roksana WSZOŁEK (Wydział Prawa i Administracji)  

dr Anna WYSOCKA-BAR (Wydział Prawa i Administracji)  

oraz osoby, które nie wyraziły zgody na publikację nazwiska, pochodzące z następujących jednostek UJ: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (1), Wydział Nauk o Zdrowiu (1), Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (1).