Przejdź do głównej treści

Badania i ankiety

Badanie kandydatów na studia

Jaki jest nasz cel?

Chcemy usprawnić komunikację między uniwersytetem a kandydatami na studia.

Dzięki badaniu możemy poznać sylwetki kandydatów. Ponieważ dbamy o sprawną komunikację z nimi, to chcemy sprawdzić, gdzie najczęściej szukają informacji na temat studiów. Ta wiedza pozwala nam dostosować informacje o ofercie dydaktycznej uczelni do ich potrzeb i oczekiwań.

Jak to robimy?

Badanie odbywa się w okresie naboru na studia (rozpoczyna się w styczniu). Do udziału zaproszona jest każda osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od trybu i stopnia.

Aby wziąć udział w badaniu, wystarczy kliknąć w link znajdujący się w mailu potwierdzającym dokonanie rejestracji na studia.

Ankieta składa się z dwóch części: pierwsza z nich dotyczy całej uczelni, natomiast druga poszczególnych kierunków studiów. Dlatego kandydat rejestrujący się na kilka kierunków może wypełnić drugą część ankiety osobno dla każdego z nich.

Udział w badaniu jest anonimowy, a zebrane dane służą do sporządzenia statystyk na potrzeby bieżącego zarządzania uczelnią.

Badanie jest realizowane we współpracy z Działem Rekrutacji na Studia UJ.