Przejdź do głównej treści

Badania i ankiety

Badanie kandydatów na studia

Jaki jest nasz cel?

Chcemy usprawnić komunikację między uniwersytetem a kandydatami na studia.

Dzięki badaniu możemy poznać sylwetki kandydatów. Ponieważ dbamy o sprawną komunikację z nimi, to chcemy sprawdzić, gdzie najczęściej szukają informacji na temat studiów. Ta wiedza pozwala nam dostosować informacje o ofercie dydaktycznej uczelni do ich potrzeb i oczekiwań.

Jak to robimy?

Badanie odbywa się w okresie naboru na studia (rozpoczyna się w styczniu). Do udziału zaproszona jest każda osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od trybu i stopnia.

Zaproszenie do badania wysyłane jest do kandydata po ogłoszeniu listy rankingowej. Ankieta składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy całej Uczelni (dlaczego kandydat zdecydował się na wzięcie udziału w rekrutacji na studia na UJ), druga natomiast poszczególnych kierunków studiów. Kandydat może otrzymać maksymalnie dwie ankiety – dotyczące kierunku z priorytetem pierwszym oraz drugim (jeżeli rekrutował się na więcej niż jeden kierunek).

Udział w badaniu jest anonimowy, a zebrane dane służą do sporządzenia statystyk na potrzeby bieżącego zarządzania uczelnią.

Badanie jest realizowane we współpracy z Działem Rekrutacji na Studia UJ.