Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Breadcrumb Breadcrumb

Zdalne nauczanie z perspektywy nauczycieli akademickich

Zdalne nauczanie z perspektywy nauczycieli akademickich

W ramach kompleksowej analizy przebiegu procesu wdrożenia i realizacji zdalnego nauczania prowadzone jest Badanie Nauczycieli Akademickich pod kątem uzyskania informacji, ocen i sugestii dotyczących szeregu aspektów związanych z kształceniem na odległość.

Badanie Nauczycieli Akademickich

Raport z przeprowadzonego badania: link

Cel badania:

 • monitoring wdrożenia i przebiegu zdalnego nauczania na uczelni (rekomendacje MNiSW)
 • diagnoza zapotrzebowania na wsparcie w organizacji zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie zdalnym (metodyczne, techniczne)
 • określenie mocnych i słabych stron realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym 
 • prognozy wykorzystania zdalnego nauczania w przyszłości

Zakres badania:

 • wdrożenie zdalnego nauczania w jednostce​
 • wsparcie techniczne, organizacyjne​
 • platformy i narzędzia zdalnego nauczania​
 • materiały dydaktyczne​
 • praca studentów​
 • realizacja efektów uczenia się​
 • wady i zalety zdalnego nauczania
 • możliwość wykorzystania zdalnego nauczania​
 • plany i oczekiwania

Adresaci:

 • Nauczyciele akademiccy prowadzący całoroczne zajęcia dydaktyczne lub/i w II semestrze bieżącego roku akademickiego. 

Kwestionariusz:

 • Zaproszenie skierowane drogą mailową (1.06, 5.06, 12.06).

Termin:

 • 01-15.06.2020

​_____________________________

​Więcej na temat ewaluacji zdalnego nauczania: link