Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Ewaluacja zdalnego nauczania

Ewaluacja zdalnego nauczania

Mając na uwadze troskę o jakość kształcenia i potrzebę jej monitorowania oraz mając na względzie Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość badania realizowane przez Biuro Doskonalenia Kompetencji w roku akademickim 2019/2020 będą poszerzone o zagadnienia związane z wdrożeniem i realizacją zajęć w trybie zdalnym.

Ewaluacja zdalnego nauczania 2019/2020

Raport frekwencji Badania Nauczycieli Akademickich i Barometru Satysfakcji Studenckiej (moduł zdalnego nauczania): link

Raport z przeprowadzonego badania: link

Raport podsumowujący OZD 2015/2016 - 2019/2020: link

Kompleksowa analiza procesu zdalnego kształcenia na uczelni obejmować będzie wyniki następujących badań:

 

Badanie Nauczycieli Akademickich:

 • Badanie skierowane do wszystkich nauczycieli akademickich i doktorantów. 
 • Zaproszenie do badania zostało przesłane na adres mailowy.
 • Cel: uzyskanie informacji bezpośrednio od prowadzących zajęcia na temat wykorzystania i przebiegu zdalnego nauczania z perspektywy nauczycieli akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na działania doskonalące umiejętności wykorzystywane podczas zdalnego nauczania oraz planów wykorzystania metod zdalnego nauczania w przyszłości.
 • Termin realizacji: 01.06-15.06 

Szczegóły: link

 

Barometr Satysfakcji Studenckiej

 • Uwzględnienie dodatkowego modułu pytań dotyczących zdalnego nauczania. 
 • Badanie skierowane do wszystkich studentów i doktorantów. Zaproszenie do badania zostało przesłane na adres mailowy.
 • Cel: uzyskanie opinii studentów na temat realizacji procesu zdalnego nauczania na poziomie jednostek, w tym organizacji wdrożenia i wsparcia.
 • Termin realizacji: 01.06-15.06 - przedłużone do 30.09.2020

Szczegóły: link

 

Ocena Zajęć Dydaktycznych 

 • Uwzględnienie dodatkowych pytań w Ocenie Zajęć Dydaktycznych dotyczących realizacji zajęć w trybie zdalnym.
 • Badanie skierowane dla każdego studenta i doktoranta (poza WFz), odnoszące się do każdego osobokursu (tj. nauczyciela akademickiego w kontekście wszystkich prowadzonych zajęć), realizowane na platformie USOSweb.  
 • Wyniki oceny tej części ankiety nie będą uwzględnione w ocenie okresowej pracownika.
 • Cel: informacja zwrotna dla nauczycieli akademickich, monitoring jakości kształcenia w trybie zdalnym 
 • Termin: 30.05-30.09

Szczegóły: link

Materiały graficzne do pobrania: link

Dodatkowe dane i analizy:

 • Raport z realizacji zajęć zdalnych na podstawie ankiet przeprowadzonych przez Samorząd Studentów UJ wśród studentów - link (dostęp po zalogowaniu)

 

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość