Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Ruszyła ocena zajęć dydaktycznych z semestru letniego 2016/17

Ankietowa ocena zajęć na UJ to okazja, by studenci anonimowo wypowiedzieli się na temat swoich dydaktyków i ich kursów, wskazali mocne i słabsze strony zajęć oraz przedstawili propozycje ewentualnych zmian. Każda opinia trafia do prowadzącego, pozwalając mu doskonalić swój warsztat dydaktyczny. Szczególnie pomocne są komentarze do ankiet, w których możliwe jest opisanie mocnych i słabych stron prowadzonych zajęć. Wyniki otrzymują też władze jednostki, które dzięki wiedzy płynącej z ankiet mogą wyróżnić najlepiej ocenianych nauczycieli akademickich*.

Formularze oceny dostępne są w USOSweb w zakładce „Dla studentów" > „Moje studia" > „Ankiety".

Badanie potrwa od 1 czerwca do 13 lipca 2017. Druga jego część odbędzie się w pierwszej połowie września.

 

* Lista dydaktyków, którzy w ubiegłych latach zostali wyróżnieni za wysokie wyniki uzyskane w ankietach studenckich, jest dostępna pod adresem: www.jakosc.uj.edu.pl/wyroznienia-dyd.